argenx SE kondigde aan dat de gegevens van haar Fase 3 ADHERE-studie waarin VYVGART Hytrulo (efgartigimod alfa en hyaluronidase-qvfc) wordt geëvalueerd bij patiënten met chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) voor het eerst werden gepresenteerd aan de medische gemeenschap tijdens de plenaire zitting over klinische proeven op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology (AAN) in Denver, CO. argenx belichtte ook klinische studies en praktijkgegevens op zeven posters en presentaties die VYVGART en VYVGART Hytrulo blijven versterken als een transformatieve behandelingsoptie voor gMG-patiënten. In het ADHERE-onderzoek toonde een meerderheid van de patiënten die behandeld werden met VYVGART Hytrulo, ongeacht eerdere behandeling, bewijs van snelle klinische verbetering en een verminderd risico op terugval in vergelijking met patiënten die behandeld werden met placebo.

Zoals eerder gemeld, voldeed ADHERE aan het primaire eindpunt (p=0,000039) en toonde een afname van 61% (HR: 0,39 95% CI: 0,25; 0,61) in het risico op terugval ten opzichte van placebo. VYVGART Hytrulo werd goed verdragen en het waargenomen veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel kwam overeen met eerdere klinische onderzoeken. Bewijs van snel begin en behoud van klinische respons: In de open-label fase A van de ADHERE-studie vertoonde 67% van de patiënten die met VYVGART Hytrulo werden behandeld bewijs van klinische verbetering (ECI), waaronder 40% die ECI hadden bereikt bij de vroegst mogelijke meting in week 4. In fase B vertoonde VYVGART Hytrulo bewijs van klinische verbetering (ECI). In Fase B hielden de met VYVGART Hytrulo behandelde patiënten langer klinische respons op de behandeling dan de patiënten die placebo kregen, zoals blijkt uit een statistisch significante en klinisch relevante vermindering van het risico op terugval.

De resultaten voor zowel stadium A als stadium B geven aan dat IgG-autoantilichamen een belangrijke rol spelen bij het mediëren van de onderliggende biologie van CIDP. Diepe en klinisch betekenisvolle functionele verbeteringen: 81% van de met VYVGART Hytrulo behandelde patiënten toonde =1 punt verbetering op de aINCAT in vergelijking met de uitgangsscore van stadium A in ADHERE, waaronder 42% van de patiënten met =2 punt verbetering, 28% met =3 punt verbetering en 12% met =4 punt verbetering. Klinisch voordeel werd aangetoond ongeacht eerdere behandeling van CIDP: Klinisch voordeel werd gezien bij alle subtypes van patiënten, inclusief degenen die eerder corticosteroïden, intraveneuze of subcutane immunoglobuline hadden gekregen, of die geen behandeling kregen voordat ze aan de studie deelnamen.

Hoge mate van voortzetting van de behandeling: 99% van de patiënten die in aanmerking kwamen, gingen door naar de ADHERE-Plus open-label uitbreidingsstudie. FDA-beslissing over CIDP sBLA verwacht tegen 21 juni 2024: Gegevens van de ADHERE-studie werden ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) als onderdeel van een aanvullende Biologics License Application (sBLA) voor VYVGART Hytrulo voor de behandeling van CIDP. De aanvraag werd in februari 2024 geaccepteerd voor Priority Review en heeft als PDUFA-doelactiedatum 21 juni 2024.

Klinische onderzoeksgegevens en real-world bewijs, gepresenteerd tijdens AAN, blijven de gedifferentieerde werkzaamheid en het veiligheidsprofiel van VYVGART en VYVGART Hytrulo benadrukken, die snelle, diepe en aanhoudende verbetering geven op verschillende ziekteschalen en met verschillende doseringsschema's, inclusief de mogelijkheid voor patiënten om minimale symptoomexpressie (MSE) te bereiken. Bijwerkingen van langdurig gebruik van steroïden blijven een belangrijke last in verband met auto-immuunziekten, wat het belang van het gunstige veiligheidsprofiel van VYVGART versterkt. De ADHERE-studie was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin VYVGART® Hytrulo (efgartigimod alfa en hyaluronidase-qvfc) werd geëvalueerd voor de behandeling van chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP).

ADHERE schreef 322 volwassen patiënten met CIDP in die naïef behandeld werden (niet actief behandeld in de afgelopen zes maanden of nieuw gediagnosticeerd) of behandeld werden met immunoglobulinetherapie of corticosteroïden. Het onderzoek bestond uit een open-label fase A gevolgd door een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase B. Om in aanmerking te komen voor het onderzoek, werd de diagnose CIDP bevestigd door een onafhankelijk panel van deskundigen. Patiënten kwamen in een inloopfase, waarin alle lopende CIDP-behandelingen werden gestopt en om in aanmerking te komen voor Fase A moest de ziekte actief zijn, met een klinisch significante verslechtering op ten minste één klinisch beoordelingsinstrument voor CIDP, waaronder INCAT, I-RODS of gemiddelde grijpkracht.

Naïeve patiënten konden de inloopperiode overslaan met bewijs van recente verslechtering. Om naar Fase B over te gaan, moesten patiënten aantonen dat er sprake was van klinische verbetering (ECI) met VYVGART Hytrulo. ECI werd bereikt door verbetering van de INCAT-score, of verbetering op I-RODS of gemiddelde grijpkracht als die schalen een verslechtering hadden laten zien tijdens de inloopperiode.

In Fase B werden patiënten gerandomiseerd naar VYVGART Hytrulo of placebo gedurende maximaal 48 weken. Het primaire eindpunt werd gemeten zodra 88 totale terugvallen of voorvallen waren bereikt in Fase B en was gebaseerd op de hazard ratio voor de tijd tot de eerste aangepaste INCAT verslechtering (d.w.z. terugval). Na Fase B hadden alle patiënten de optie om over te stappen naar een open-label uitbreidingsstudie om VYVGART Hytrulo te ontvangen.

VYVGART en VYVGART HYTRULO zijn beide receptplichtige geneesmiddelen die elk worden gebruikt voor de behandeling van een aandoening die gegeneraliseerde myasthenia gravis wordt genoemd, waardoor spieren in het hele lichaam snel moe en zwak worden, bij volwassenen die positief zijn voor antilichamen gericht tegen een eiwit dat acetylcholinereceptor wordt genoemd (anti-AChR antilichaampositief). Gebruik VYVGART niet als u een ernstige allergie heeft voor efgartigimod alfa of voor één van de andere bestanddelen van VYVGART. Gebruik VYVGART HYTRULO niet als u een ernstige allergie heeft voor efgartigimod alfa, hyaluronidase of één van de andere bestanddelen van VYVGART HYTRULO.

VYVGART en VYVGART HYTRULO kunnen ernstige allergische reacties en een daling van de bloeddruk veroorzaken, wat kan leiden tot flauwvallen. Infectie: VYVGART en VYVGART HYTRULO kunnen het risico op infectie verhogen. De meest gemelde symptomen en verschijnselen bij efgartigimod alfa-fcab waren hoge bloeddruk, koude rillingen, rillen en pijn op de borst, in de buik en in de rug.

De meest voorkomende bijwerkingen bij met efgartigimod-alfa-fcab behandelde patiënten waren luchtweginfectie, hoofdpijn en urineweginfectie. Andere vaak voorkomende bijwerkingen van VYVGART HYTRULO zijn reacties op de injectieplaats, waaronder huiduitslag, roodheid van de huid, jeuk, blauwe plekken, pijn en netelroos.