ARCpoint Inc. kondigde aan dat het bedrijf met ingang van 1 april 2023 het personeelsbestand vermindert met ongeveer 30% van de salariskosten van het bedrijf. Het merendeel van deze bezuinigingen zal plaatsvinden op het niveau van het hoger management en de directie, zodat het bedrijf zijn franchisenemers met dezelfde directe contacten kan blijven bedienen. Verwacht wordt dat dit, na verrekening van ontslagkosten en eventuele nieuwe aanwervingen, een kostenbesparing van meer dan tweehonderdduizend dollar in 2023 zal opleveren, met een jaarlijkse besparing van meer dan achthonderdduizend dollar in de toekomst.