ADM heeft aangekondigd dat de raad van bestuur een driemaandelijks dividend in contanten van 50,0 cent per aandeel op de gewone aandelen van het bedrijf heeft vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 5 juni 2024 aan aandeelhouders die op 16 mei 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.