Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.

● Het aandeel wordt gewaardeerd op 2023 à 0.31 maal de omzet, ofwel een zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen.

● Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.


Zwakke punten

● De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.

● Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.

● Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.

● In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

● In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.