De situatie stelde het bedrijf in staat om terug te keren naar een positieve operationele winst van 1,2 miljard $, vergeleken met een verlies van 0,3 miljard $ in het voorgaande kwartaal. Helaas lijkt zich deze opleving niet door te zetten in het tweede kwartaal: de euro stijgt en de staalprijs keert terug naar het tienjarig steunniveau.

Door de toename van het werkkapitaal is de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten gedurende het kwartaal op het nulniveau beland. De nettoschuld stijgt van 2,2 miljard $ naar 5,2 miljard $ als gevolg van de overname van CSP in Brazilië en de voortzetting van het aandeleninkoopprogramma.

Verrassend genoeg verwacht ArcelorMittal dit jaar een volumegroei van 5 % en een omzetgroei van 2 % tot 3 %. Deze verwachtingen wijken aanzienlijk af van de algemene consensus, die eerder uitgaat van een recessie.

Getuige daarvan is de ogenschijnlijk bizarre beurskapitalisatie van 2,7 keer de nettowinst van het afgelopen jaar. In werkelijkheid verwacht de markt hier een terugkeer naar het gemiddelde van de staalprijzen na de piek tijdens de pandemie, veroorzaakt door de neutralisatie van de Aziatische concurrentie.

Afgezien van deze vertekening is het moeilijk om de "genormaliseerde" winstcapaciteit van ArcelorMittal te ramen. Het bedrijf wordt al tien jaar min of meer permanent gereorganiseerd. Laten we het pandemie-effect in 2021 en 2022 echter buiten beschouwing, dan bedraagt de gemiddelde kaswinst - of "vrije kasstroom" - 1 $ per aandeel per jaar tussen 2012 en 2020, terwijl de geconsolideerde omzet in die periode afneemt.

Laat je echter niet misleiden: bij een koers van 25 euro vertegenwoordigt de waardering van het aandeel dus een heel ander veelvoud dan de getoonde P/E.