ArcelorMittal en partners Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), BHP, Mitsubishi Development Pty Ltd. (MHI), BHP, samen met Mitsubishi Development Pty Ltd. (Mitsubishi Development) zijn met succes gestart met de exploitatie van een proefinstallatie voor het afvangen van koolstof uit het hoogovengas van ArcelorMittal Gent in België. De pilootinstallatie voor het afvangen van koolstof zal één tot twee jaar in bedrijf zijn in Gent, om de haalbaarheid te testen van een grootschalige toepassing van de technologie, die een groot deel van de uitstoot van de site in Gent zou kunnen afvangen, als deze succesvol zou zijn? Sinds januari werken ingenieurs op de site om de eenheid te assembleren en in bedrijf te stellen.

In oktober 2022 kondigden de vier partijen hun samenwerking aan voor een meerjarige proef met de koolstofafvangtechnologie van MHI (Advanced KM CDR ProcessTM) op meerdere punten waar kooldioxide (CO2) wordt uitgestoten, te beginnen op de staalfabriek in Gent. De proefinstallatie voor het afvangen van koolstof zal in eerste instantie worden getest met hoogoven- en herverhittingsovengas en heeft het potentieel om te worden getest voor het afvangen van andere belangrijke gassen van de staalproductie, zoals reformer rookgas van een DRI-fabriek (Direct Reduced Iron). De ontwikkeling van de koolstofafvangoplossing in Gent kan bijdragen aan meerdere CO2-transport- en -opslagprojecten in ontwikkeling in de Noordzee-regio en aan wereldwijde technologische oplossingen die nodig zijn voor het koolstofvrij maken van de staalproductie.

De EU heeft een doelstelling om tegen 2030 een jaarlijkse CO2-opslagcapaciteit van 50 miljoen ton te bereiken, voorgesteld in het kader van de Net-Zero Industry Act. Bovendien schat het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat CCUS-technologie moet worden toegepast op meer dan 37% van de primaire staalproductie in 2050, wat overeenkomt met 399 Mtpa aan CO2, voor het Net Zero Emissions-scenario (Bron: IEA Net Zero Roadmap ? 2023 update).

Om beter te begrijpen hoe de koolstofafvangtechnologie van MHI in bestaande staalfabrieken kan worden ingebouwd, faciliteert ArcelorMittal de proef in Gent, België, waarbij MHI zijn eigen koolstofafvangtechnologie levert en de technische studies ondersteunt. BHP en Mitsubishi Development, als belangrijke leveranciers van hoogwaardige grondstoffen voor de staalproductie aan de Europese activiteiten van ArcelorMittal, steunen de financiering van de proef. De proef in Gent zal uit twee fasen bestaan.

In de eerste fase wordt de CO2 van het bovengas van de hoogoven afgescheiden en opgevangen met een snelheid van ongeveer 300 kg CO2 per dag, wat een technische uitdaging is door de verschillende verontreinigingsniveaus in het bovengas. De tweede fase omvat het testen van het afscheiden en afvangen van CO2 in de afgassen in de herverhittingsoven van de warmwalserij, waar een mengsel van industriële gassen, waaronder cokesgas, hoogovengassen en aardgas, wordt verbrand.