Arbutus Biopharma Inc. kondigt klinische ontwikkelingsmijlpalen aan om haar HBV-pijplijn vooruit te helpen. AB-729-201 is een Fase 2a klinische studie die de veiligheid, verdraagbaarheid en antivirale activiteit van de combinatie van imdusiran, nucleos(t)ide-analoog (NA)-therapie en gepegyleerd interferon alfa-2a (IFN) bij patiënten met cHBV evalueert. Voorlopige gegevens die werden gepresenteerd op het EASL-congres in juni 2023 suggereren dat de toevoeging van IFN aan imdusiran over het algemeen goed werd verdragen en lijkt te resulteren in een aanhoudende daling van HBsAg bij sommige patiënten.

Arbutus is van plan om in de eerste helft van 2024 eindbehandelingsgegevens van deze studie aan te kondigen. AB-729-202 is een Fase 2a klinische studie die de veiligheid en immunogeniciteit evalueert van imdusiran, NA-therapie en VTP-300 van Barinthus Bio (voorheen Vaccitech plc), een HBV-antigeenspecifieke immunotherapie. Voorlopige gegevens die werden gepresenteerd op de AASLD ?

The Liver Meeting in november 2023 toonden aan dat de combinatie van imdusiran en VTP-300 een significante verlaging van de HBsAg-niveaus opleverde die ruim onder de uitgangswaarde wordt gehandhaafd. Bovendien vertoonde een subset van patiënten die imdusiran en vervolgens VTP-300 kregen, vroege tekenen van immuunactivatie. Arbutus is van plan om in de eerste helft van 2024 eindbehandelingsgegevens van dit deel van de studie aan te kondigen.

AB-729-202 werd gewijzigd om een extra cohort van 20 patiënten op te nemen die gedurende 24 weken imdusiran plus NA-therapie zullen krijgen, gevolgd door VTP-300 plus maximaal twee lage doses nivolumab, een goedgekeurd anti-PD-1 monoklonaal antilichaam. De inschrijving voor dit extra cohort is voltooid en de voorlopige gegevens worden verwacht in de tweede helft van 2024. AB-729-203 is een Fase 2a klinische studie die in de eerste helft van 2024 van start zal gaan en die de veiligheid, verdraagbaarheid en antivirale activiteit van intermitterende lage doses durvalumab, een goedgekeurd PD-L1 monoklonaal antilichaam in combinatie met imdusiran en NA-therapie zal evalueren.