Apollo Silver Corp. kondigt aan dat het zijn Conditional Temporary Use Permit heeft ontvangen van de County of San Bernardino ("the County"), waarmee het toestemming geeft voor 2024 booractiviteiten op het Waterloo zilverbariet eigendom. De resultaten van het testprogramma voor 2024 zijn ontvangen en worden gebruikt om de geplande barietmetingen te definiëren als onderdeel van de eerste schatting van de barietvoorraden in Waterloo.

Boorvergunning voor 2024 voor het Waterloo eigendom ontvangen van de County; en Bariet analyse testprogramma voltooid. Resultaten worden meegenomen in voorbereiding voor eerste barietvoorraadschatting in Waterloo. Zoals gemeld op 24 januari 2024, begon het bedrijf met een testprogramma om de optimale analysetechniek voor bariet te bepalen.

Met behulp van 79 monsters verspreid over het Waterloo eigendom werd de barietconcentratie geanalyseerd om de beste analysemethode voor bariet te bepalen. De resultaten van dit testwerk zijn ontvangen en maken het mogelijk om een uitgebreid nieuw analyseprogramma van geselecteerde boorpulp te plannen, met als doel om de schatting van de minerale rijkdom van Waterloo bij te werken met de toevoeging van bariet. In 1979 berekende ASARCO een schatting van bariet in de Waterloo afzetting.

Deze historische schatting voor zilver is vervangen door de huidige schatting van de minerale rijkdommen van het Calico Silver Project, die op 6 maart 2023 werd aangekondigd. Er is geen huidige schatting voor bariet.