Apollo Silver Corp. heeft op 28 februari 2023 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 30 november 2022. In dit verslag heeft haar accountant, Davidson & Company, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.