AP (Thailand) Public Company Limited stelt de aandeelhoudersvergadering voor om de jaarlijkse dividenduitkering voor het jaar 2022 goed te keuren en de toewijzing van de nettowinst aan de wettelijke reserve als volgt te erkennen: Dividend zal worden betaald uit ingehouden winst tegen een tarief van THB 0,65 per aandeel (in overeenstemming met het dividendbeleid van het bedrijf). De registratiedatum voor het bepalen van de namen van de aandeelhouders voor het recht op ontvangst van het dividend is 10 mei 2023 en de datum van uitbetaling van het dividend is 25 mei 2023.