AP (Thailand) Public Company Limited kondigde aan dat de Raad van Bestuur van 20 februari 2024 aan de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2024 heeft voorgesteld om de jaarlijkse dividenduitkering voor het jaar 2023 goed te keuren en de toewijzing van de nettowinst aan de wettelijke reserve als volgt te erkennen: Dividend zal worden betaald uit ingehouden winst tegen een tarief van THB 0,70 per aandeel (in overeenstemming met het dividendbeleid van het bedrijf). De registratiedatum voor het bepalen van de namen van de aandeelhouders voor het recht om het dividend te ontvangen is op 9 mei 2024 en de betaaldatum van het dividend zal plaatsvinden op 23 mei 2024.