AP (Thailand) Public Company Limited kondigde aan dat de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 22 februari 2022 besloten heeft 2 dochterondernemingen op te richten. Geregistreerde Namen: AP ME 22 Co. Ltd. en AP ME 23 Co. Ltd. Aard van de bedrijfsactiviteiten: Vastgoedontwikkeling (condominium).