AP (Thailand) Public Company Limited heeft tijdens haar op 29 april 2021 gehouden algemene vergadering de dividenduitkering voor de bedrijfsresultaten van 2020 goedgekeurd tegen een koers van THB 0,40 per aandeel. De registratiedatum voor het bepalen van de namen van de aandeelhouders voor het recht om het dividend te ontvangen, is 12 mei 2021 en de dividendbetaling zal plaatsvinden op 27 mei 2021.