MAERSK - WIJ SCHATTEN EEN INDUSTRIEBREED CAPACITEITSVERLIES VAN 15-20% OP DE MARKTEN VAN HET VERRE OOSTEN NAAR NOORD-EUROPA EN HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED IN HET TWEEDE KWARTAAL