Anxian Yuan China Holdings Limited heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 310,95 miljoen HKD, tegen 298,74 miljoen HKD een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen HKD 73,13 miljoen, vergeleken met HKD 80,3 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0329 vergeleken met HKD 0,0435 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0329 tegen HKD 0,0435 een jaar geleden.