Anxian Yuan China Holdings Limited heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Naar verwachting zal de nettowinst van de Groep voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2024 met meer dan 40% dalen ten opzichte van de nettowinst voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023. Deze daling is voornamelijk te wijten aan het feit dat: de Groep een daling van de brutowinst met meer dan 18% j-o-j noteerde.

Deze daling was voornamelijk te wijten aan het feit dat de totale inkomsten met meer dan 16% daalden, aangezien het totale aantal verkochte tombes in de loop van het jaar met ongeveer 16% daalde. de Groep registreerde een daling van de overige inkomsten met meer dan 35% op jaarbasis. Deze daling was voornamelijk te wijten aan de afwezigheid van inning van oninbare vorderingen op andere vorderingen voor het huidige jaar (31 maart 2023: ongeveer HKD 8,7 miljoen).

De Groep noteerde een stijging van de verkoopkosten met ongeveer 3% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging was voornamelijk te wijten aan een stijging van de promotiekosten voor de ontwikkeling van de markt van begraafplaatsen. De Groep noteerde een stijging van de administratieve kosten met ongeveer 6% in vergelijking met vorig jaar.

Deze stijging was voornamelijk te wijten aan de stijging in reparatie- en onderhoudskosten van begraafplaatsen en grafmonumenten.