Aminex PLC heeft op 28 april 2023 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2022. In dit verslag gaf haar accountant, BDO LLP, een goedkeurende verklaring waarin hij betwijfelt of de onderneming haar activiteiten kan voortzetten.