Ameresco, Inc. kondigde een contract aan voor het ontwerp, de engineering en de implementatie van energie-upgrades in 124 gebouwen met een totale oppervlakte van 4,6 miljoen vierkante meter op de Canadian Forces Base in Edmonton, Canada. De energiebesparende maatregelen omvatten de installatie van LED-verlichting, upgrades van ketelinstallaties en verwarmingssystemen, het omzetten van brandstofbronnen van aardgas naar elektrische warmtepompsystemen, het upgraden van elektrische distributiesystemen en het installeren van een geothermisch aardwarmtepompsysteem. Daarnaast worden in het kader van het project wasdrogers op aardgas vervangen door ventless warmtepompdrogers, waterbesparende maatregelen geïnstalleerd en de gebouwschil energiezuiniger gemaakt.

Samen moeten deze energieverbeteringen een besparing van meer dan $2 miljoen aan energiekosten per jaar opleveren en de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 27% verminderen. Naast de milieuvoordelen wordt verwacht dat het project de komende twee jaar 125 nieuwe banen zal opleveren in de regio Edmonton. Ameresco voerde in 2022 een uitgebreide projectevaluatie uit, waarbij audits werden uitgevoerd, energiebesparende maatregelen werden ontwikkeld en vervolgens een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd.

Dit meerfasenproject bevindt zich momenteel in de ontwerpfase, die naar verwachting de rest van het jaar en tot begin 2025 zal duren. Om de uitvoering van het project te starten, zullen de versnelde maatregelen bestaan uit de gelijktijdige vervanging van 10 boilers in 5 gebouwen en de start van LED-verlichtingsupgrades in 110 gebouwen deze zomer. Met meerdere initiatieven in uitvoering zal het project naar verwachting eind 2026 volledig zijn afgerond.