Ameresco, Inc. kondigde de toekenning aan van Hawaiian Electric Company voor de voorgestelde 'Ukiu Energy 40-megawatt (MW) hernieuwbare energielocatie in Maui. Deze innovatieve faciliteit zal de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet op het eiland vergroten en Hawaï dichter bij zijn doelstellingen voor schone energie brengen, waaronder de belofte van de staat om tegen 2045 100% hernieuwbare elektriciteit en koolstofneutraliteit te bereiken. De voorgestelde installatie zal een door biobrandstof aangedreven generator met zes dual-fuel motoren omvatten.

De installatie zal vaste hernieuwbare energie leveren en een zeer flexibele capaciteitsbron zijn. Deze faciliteit zal ook de stroomkwaliteit handhaven, de betrouwbaarheid van het netwerk verbeteren en de extra integratie van intermitterende hernieuwbare bronnen mogelijk maken. Wat belangrijk is, is dat de installatie in geval van een stroomstoring in blackstartmodus online kan worden gebracht om het elektriciteitsnet van nieuwe energie te voorzien.

Bovendien zullen de snelle, flexibele motoren de huidige fossiele brandstofgeneratoren in staat stellen om hun stationaire motoren uit te schakelen, wat de decarbonisatie-inspanningen ondersteunt. Het belangrijkste resultaat is niet alleen dat het eiland 24/7 van hernieuwbare energie wordt voorzien, maar ook dat Maui minder afhankelijk wordt van buitenlandse brandstofbronnen. Ter ondersteuning van de 'Ukiu Energy-faciliteit is Ameresco vastbesloten om zinvolle manieren te vinden om de plaatselijke gemeenschap te helpen.

Dit omvat steun aan gemeenschapsorganisaties, sociale dienstverleners en non-profitorganisaties die zich richten op de beperking van milieu- en natuurgevaren, verbetering van de levenskwaliteit, dakloosheid, onderwijs in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) en jeugdrecreatie. Ameresco kijkt ernaar uit om met de gemeenschap samen te werken om programma's te identificeren en te ondersteunen die tijdens de hele levensduur van de faciliteit ten goede komen aan de lokale regio. De faciliteit maakt deel uit van de laatste fase van de opdrachten voor schone energie van Hawaiian Electric Company om de afhankelijkheid van Hawaï van geïmporteerde olie voor energieopwekking te verminderen.

Nadat het 'Ukiu Energy contract is afgerond, wordt het ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan de Public Utilities Commission (PUC). Als het eenmaal is goedgekeurd, zal het worden gebouwd, geëxploiteerd en in eigendom zijn van Ameresco, en is het ontworpen om te worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Maui via het nieuwe Hawaiian Electric Waena substation. 'Ukiu Energy is Ameresco's vierde contract met Hawaiian Electric en bouwt voort op het succes van Kupono Solar, een 42MW zonne- en 42MW/168MWh batterijopslagfaciliteit op Oahu die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 online zal gaan, Pu`uloa Energy, een 99MW vaste faciliteit voor hernieuwbare energieopwekking op Oahu die naar verwachting in 2027 online zal gaan, en Pu`uloa Solar, een 6MW zonne- en 6MW/30MWh batterijopslagfaciliteit op Oahu die naar verwachting in 2026 online zal gaan.

'Ukiu Energy, Pu`uloa Energy en Pu`uloa Solar moeten nog door de PUC worden goedgekeurd.