Medewerkers van een invloedrijke klimaatactiegroep waarvan het bestuur een plan aankondigde om bedrijven toe te staan de uitstoot van broeikasgassen door hun toeleveringsketen te compenseren met koolstofcredits, hebben nu vastgesteld dat dergelijke compensaties grotendeels ineffectief zijn, zo blijkt uit een vertrouwelijk voorontwerp dat door Reuters is bekeken.

Het gaat om de groei van de nog jonge markt voor vrijwillige koolstofcompensaties. Hoewel ze gebruikt worden door enkele van de grootste bedrijven ter wereld, waaronder Microsoft, Salesforce en Amazon.com, blijft de omvang van de markt met ongeveer 2 miljard dollar klein.

Het Science-based Targets initiative (SBTi), een non-profit organisatie van de Verenigde Naties die de emissiereductieplannen van bedrijven controleert, heeft vorige maand een opstand onder het personeel ontketend door te verklaren dat het van plan is om het gebruik van koolstofcredits toe te staan voordat het onderzoek ernaar is afgerond.

Sindsdien heeft de raad van commissarissen van de SBTi een verklaring uitgegeven waarin staat dat het beleid nog niet is gewijzigd en dat alle beslissingen "gebaseerd zullen zijn op bewijsmateriaal".

De bevindingen in het document van de SBTi-medewerkers dat Reuters heeft gezien, zijn nog niet eerder gemeld. Ze zijn gebaseerd op een beoordeling van bewijsmateriaal in wetenschappelijke artikelen en andere inzendingen van belanghebbende partijen tijdens een raadpleging.

De bevindingen worden verder geanalyseerd en beoordeeld, onder andere door de Wetenschappelijke Adviesgroep, een panel bestaande uit klimaatwetenschappers van over de hele wereld. Als ze worden bevestigd, zouden ze een grote belemmering vormen voor de raad van bestuur van SBTi om koolstofcompensaties goed te keuren als onderdeel van de emissiereductieplannen van bedrijven.

Veel van de financiële sponsors van de SBTi, waaronder het Bezos Earth Fund, dringen aan op goedkeuring, net als de voormalige Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Zij stellen dat compensaties nodig zijn om meer investeringen in schone energie aan te moedigen en te voldoen aan de wereldwijde belofte om de uitstoot tegen 2050 netto tot nul te reduceren.

Een woordvoerder van SBTi zei dat het onderzoek naar koolstofcompensaties nog niet is afgerond en dat het onjuist zou zijn om te stellen dat er in dit stadium zelfs maar voorlopige bevindingen zijn.

"Zodra we de analyse hebben afgerond, zullen we de resultaten openbaar maken. Tot die tijd kunnen we geen commentaar geven op het ingediende bewijsmateriaal," zei de woordvoerder.

In het document dat door Reuters is bekeken, staat dat "empirisch en observationeel bewijs van hogere kwaliteit suggereert dat sommige of de meeste emissiereductiecredits niet effectief zijn in het leveren van emissiereducties".

In het ontwerp worden gevallen genoemd waarin koolstofcredits er niet in zijn geslaagd om de klimaatvoordelen op te leveren waar ze zo prat op gaan. Zo staat er bijvoorbeeld in een wetenschappelijk artikel dat is bestudeerd, dat er geen significant bewijs is gevonden dat projecten in het Braziliaanse Amazonegebied het verlies van bossen hebben beperkt.

In de ontwerptekst staat dat de medewerkers ook bewijs hebben bekeken waaruit blijkt dat sommige programma's meer koolstofkredieten verkopen dan de projecten kunnen waarmaken, of dat ze de emissiereducties die ze bereiken overdrijven.

DE KWALITEIT BEWAKEN

Voorstanders zeggen dat de verkoop van credits van koolstofcompensatieprojecten aan bedrijven, zodat zij vervuiling kunnen compenseren, kan helpen om geld naar klimaatvriendelijke projecten te brengen. Critici zetten vraagtekens bij de kwaliteit van de compensaties en maken zich zorgen dat bedrijven hierdoor vrijuit gaan als het gaat om het verminderen van emissies.

De non-profit organisatie die belast is met het toezicht op de kwaliteit van koolstofcompensaties is de Integrity Council for Voluntary Carbon Markets. Deze organisatie heeft geprobeerd om haar lijst met goedgekeurde projecten voor het genereren van credits uit te breiden.

De VS zei vorige maand dat ze zich voorbereidt om richtlijnen te onthullen voor het gebruik van CO2-compensaties binnen en buiten de overheid om vertrouwen in de markt op te bouwen en ervoor te zorgen dat de credits echte emissiereducties weerspiegelen. De Europese Unie bestudeert waar ze vrijwillige koolstofcredits kan invoeren in een koolstofemissieregeling die ze al toepast.

Tijdens de COP28 klimaatbesprekingen van de Verenigde Naties is men er in december niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over nieuwe regels die de lancering van een centraal systeem voor landen en bedrijven mogelijk zouden maken om te beginnen met het compenseren van hun koolstofuitstoot en het verhandelen van deze compensaties. (Verslaggeving door Virginia Furness in Londen; Bewerking door Greg Roumeliotis en David Gregorio)