De kapitaalverhoging zal plaatsvinden door middel van de uitgifte van voorkeurrechten (DPS), waardoor de huidige aandeelhouders hun aandeel in het bedrijf kunnen behouden. Elke aandeelhouder krijgt de mogelijkheid om in te schrijven op één nieuw aandeel voor elke vijf reeds aangehouden aandelen, tegen een koers van 13 euro per nieuw aandeel. Dit aanbod ligt aanzienlijk lager dan de slotkoers van 23 mei 2024, die 18,22 euro bedroeg. Om de verkoop van nieuwe aandelen te vergemakkelijken, geven bedrijven die kapitaalverhogingen doorvoeren soms aanzienlijke kortingen. In dit geval is de korting van ongeveer 25 % dan ook niet echt verrassend.

De DPS’en zullen verhandelbaar zijn van 28 mei tot 6 juni 2024, de inschrijvingsperiode loopt van 30 mei tot 10 juni 2024. De belangrijkste aandeelhouders, de Caisse de dépôt et placement du Québec (17,4 % van het kapitaal) en Bpifrance Investissement (7,5 %), hebben al bevestigd dat ze naar rato van hun aandeel zullen deelnemen aan de kapitaalverhoging. Een aandeel dat niet aan de operatie deelneemt, zou ongeveer 17 % verwateren.

Alstom

Passende beursstraf bij de opeenstapeling van slecht nieuws

Laatste fase van de schuldafbouw

De kapitaalverhoging maakt deel uit van een bredere schuldafbouwstrategie, waaronder de verkoop van strategische activa en een hybride obligatielening die vorige week werd uitgevoerd. Alstom is van plan de gegenereerde middelen te gebruiken om zijn financiële schuld tegen september 2024 af te lossen, waardoor zijn financiële positie wordt versterkt. Moody's heeft de Baa3-rating van Alstom al bevestigd, met een vooruitzicht dat na afronding van de operatie zal worden aangepast naar "Stabiel". Het bedrijf is ook van plan zijn kredietfaciliteit van 2,25 miljard euro te beëindigen.

Alstom bevestigde tegelijkertijd zijn vooruitzichten voor boekjaar 2024/2025. Het bedrijf mikt op een organische omzetgroei van ongeveer 5 % en een gecorrigeerde operationele marge van 6,5 %. De vrije kasstroom zal tussen de 300 en 500 miljoen euro liggen, ondanks een seizoensgebondenheid die de vrije kasstroom van het eerste halfjaar zal beïnvloeden. Op middellange en lange termijn streeft Alstom naar een gecorrigeerde operationele marge tussen 8 % en 10 %. Deze doelstellingen zullen worden ondersteund door kwaliteitsvolle orders, een optimalisatie van de uitvoering, en kostenbesparingsprogramma's. Een noodzakelijke heropleving om uit het slop te komen.

Naast deze kapitaalverhoging vraagt de markt zich af of het bedrijf eindelijk in staat zal zijn om de verwachtingen waar te maken. Het wantrouwen van beleggers jegens het huidige topmanagement is diepgeworteld. Het zal moeilijk zijn om dit te herstellen, tenzij de industriële onderneming aan de vooravond staat van een voorbeeldige ommekeer.

Structuur van de emissie

  • 76.858.213 nieuwe aandelen.
  • Inschrijvingskoers vastgesteld op 13 EUR (korting van 28,6 % op de referentiekoers van 18,22 EUR).
  • DPS: bestaande aandeelhouders hebben recht op voorkeurrechten (DPS). Aandeelhouders kunnen inschrijven op basis van 1 nieuw aandeel voor 5 bestaande aandelen. De theoretische waarde van de DPS is 0,87 EUR. De DPS zijn verhandelbaar (afgesplitst op 28 mei 2024 en verhandelbaar tot 6 juni 2024). Aandeelhouders moeten hun DPS uitoefenen tussen 30 mei en 10 juni 2024.
  • Het emissiebedrag bedraagt 999.156.769 EUR.
  • De nieuwe aandelen worden uitgegeven op 17 juni 2024.
  • De CDPQ en Bpifrance Investissement hebben zich onder bepaalde voorwaarden onherroepelijk verbonden om in te schrijven naar rato van hun huidige participatie.