De omzet bereikte in 2023 de 307 miljard dollar. De groei vertraagt ten opzichte van het voorgaande jaar - 10 % in constante dollars, tegenover 14 % in 2022 - maar blijft wel in het tweecijferige gebied.

Bij een gelijkblijvende operationele marge steeg de operationele winst met 12 %, van 75 naar 84 miljard dollar. De winst per aandeel daarentegen sprong met 27 % omhoog: deze opmerkelijke discrepantie wordt verklaard door een belastingaanslag die min of meer gelijk is aan die van het voorgaande jaar, ondanks de hogere winst. Op dit punt waarderen we de vaardigheden van Alphabet op het gebied van fiscale optimalisatie.

De toename van de winst per aandeel wordt ook - deels - verklaard door de vermindering van het aantal uitstaande aandelen, met een kapitaal verdeeld over 12,7 miljard aandelen eind 2023, tegenover 13,1 miljard aandelen eind 2022. Dit vertegenwoordigt desalniettemin de aanzienlijke som van 61 miljard dollar besteed aan aandeleninkoop over de laatste twaalf maanden, bijna de totale winst.

We kwantificeren ook de (on)metelijkheid van de gigant Alphabet door eraan te herinneren dat de groep 22,5 miljard dollar heeft uitgegeven aan compensaties gerelateerd aan aandelenopties en dergelijke gedurende het afgelopen jaar, wat neerkomt op een derde van het totale bedrag van de aandeleninkoop over de overeenkomstige periode.

De advertentiediensten van Google en YouTube genereren nog steeds driekwart van Alphabet's omzet, met in dat segment een operationele marge van meer dan 30 %. Daarna volgen de softwareoplossingen en cloudactiviteiten; in dit laatste segment is de operationele marge aanzienlijk lager, rond de 9 %.

Hoewel het bedrijf nog steeds een echte geldmachine is, wordt Alphabet al enige tijd geconfronteerd met een echte "culturele" crisis, die breed wordt uitgesmeerd in de Amerikaanse pers. Die context wordt nog verzwaard door een golf van massale ontslagen, waarvan de kosten voor de groep in 2023 een pakket van 2,1 miljard dollar vertegenwoordigden.

Deze elementen weerhouden het bedrijf er niet van een waardering te handhaven van dertig keer de winst, wat precies het tienjarig gemiddelde is.