Alnylam Pharmaceuticals, Inc. heeft positieve resultaten aangekondigd van de HELIOS-B Fase 3-studie met vutrisiran, een RNAi-therapeuticum dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van ATTR amyloïdose met cardiomyopathie (ATTR-CM). Het onderzoek voldeed aan het primaire eindpunt en toonde een statistisch significante vermindering van de combinatie van sterfte door alle oorzaken en terugkerende cardiovasculaire voorvallen tijdens de dubbelblinde periode in zowel de totale populatie (HR 0,718, p-waarde 0,0118; n=654) als in de monotherapie populatie (patiënten die bij aanvang geen tafamidis kregen; HR 0,672, p-waarde 0,0162; n=395). Het onderzoek toonde ook statistisch significante verbeteringen aan voor alle secundaire eindpunten in zowel de totale populatie als de monotherapie-populatie.

Dit omvat belangrijke maten van ziekteprogressie: 6-minuten wandeltest (6-MWT), Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) en New York Heart Association (NYHA) klasse op maand 30 (p < 0,025 voor alle). Belangrijk is dat behandeling met vutrisiran ook de sterfte door all-cause in de totale populatie (HR 0,645, p < 0,025) en in de monotherapiepopulatie (HR 0,655, p < 0,05) tot maand 42 verlaagde. Dit was een vooraf gespecificeerde, intent-to-treat analyse die tot zes maanden gegevens van de open-label verlenging omvatte.

Bovendien toonde vutrisiran consistente effecten op het primaire samengestelde eindpunt en alle secundaire eindpunten in alle belangrijke subgroepen, inclusief het gebruik van tafamidis op de basislijn, het ziektetype ATTR en metingen van de ernst van de ziekte. In de HELIOS-B studie toonde vutrisiran een bemoedigende veiligheid en verdraagbaarheid, in overeenstemming met het vastgestelde profiel. De percentages ongewenste voorvallen (AEs), ernstige AEs en AEs die leidden tot stopzetting van het studiegeneesmiddel waren vergelijkbaar tussen de vutrisiran- en placebo-armen. Er werden geen AE's waargenomen =3% vaker in de vutrisiran-arm vergeleken met de placebo-arm.

HELIOS-B is een Fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde wereldwijde multicenter studie die is ontworpen en van de juiste groepen is voorzien om de werkzaamheid en veiligheid van vutrisiran te evalueren op de vermindering van sterfte door alle oorzaken en terugkerende cardiovasculaire voorvallen als een primair samengesteld eindpunt bij patiënten met ATTR amyloïdose met cardiomyopathie in de totale en monotherapie populaties. In het onderzoek werden 655 volwassen patiënten met ATTR amyloïdose (erfelijk of wild-type) met cardiomyopathie gerandomiseerd. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd om eenmaal per drie maanden vutrisiran 25mg of placebo subcutaan te ontvangen tijdens een dubbelblinde behandelingsperiode van maximaal 36 maanden.

Na de dubbelblinde periode kunnen alle in aanmerking komende patiënten die nog aan het onderzoek deelnemen vutrisiran krijgen in een open-label verlengingsperiode. Gedetailleerde resultaten van de HELIOS-B studie zijn als een laat abstract ingediend bij de European Society of Cardiology voor presentatie. Het bedrijf is van plan om later dit jaar verder te gaan met het indienen van wereldwijde regelgevende aanvragen, waaronder het indienen van een aanvullende New Drug Application bij de Amerikaanse Food and Drug Administration met behulp van een Priority Review Voucher.