COLOGNE (dpa-AFX) - Klanten van levensverzekeringen profiteren steeds meer van het einde van de rentestop. De eerste verzekeraars hebben een verhoging van de huidige rente op de klassieke pensioenregeling voor 2024 aangekondigd. Tegelijkertijd stelt het invloedrijke Duitse Verbond van Actuarissen (DAV) voor om de rekenrente - ook wel de gegarandeerde rente genoemd - voor het eerst in decennia te verhogen. Deze rentevoet bedraagt momenteel 0,25 procent. Vanaf 2025 zou deze kunnen stijgen naar 1 procent. "We denken dat een rente van 1,0 procent op de lange termijn te rechtvaardigen is," vertelde DAV-voorzitter Maximilian Happacher aan Deutsche Presse-Agentur.

De rente die verzekeraars konden genereren op de kapitaalmarkt was net zo hoog als 10 tot 15 jaar geleden, zei Happacher. De gegarandeerde rente werd voor het laatst verhoogd in 1994, toen deze 4,0 procent bedroeg voor nieuwe contracten tot de zomer van 2000.

Veranderingen in de gegarandeerde rente gelden alleen voor nieuwe levensverzekeringen. Voor oude polissen, waarvoor nog steeds maximaal 4 procent geldt, verandert er in dit opzicht niets. Het Bondsministerie van Financiën beslist over het uiteindelijke niveau van de gegarandeerde rente.

De gegarandeerde rente is bedoeld om te voorkomen dat verzekeraars te ver gaan met hun garantiebeloften. Sinds het inzakken van de rente bieden de meeste levensverzekeraars echter alleen nog producten aan met een verlaagde garantie bij nieuwe contracten.

Actuarissen zijn actuarissen die methoden uit de kansrekening en statistiek gebruiken om financiële onzekerheden in verzekeringspolissen te beoordelen.

Huidige rentestijgingen

De huidige rente op levensverzekeringen omvat ook winstdeelname, die verzekeraars elk jaar opnieuw vaststellen afhankelijk van de economische situatie en het succes van hun beleggingsstrategie en die ook van invloed is op bestaande klanten. De huidige rente heeft alleen betrekking op het spaargedeelte na aftrek van onder andere acquisitie- en administratiekosten.

De eerste verzekeraars verhogen de winstdeelname voor het komende jaar, waaronder Ergo Lebensversicherung en Alte Leipziger. "Elk bedrijf neemt de beslissing op basis van zijn eigen situatie. In principe weerspiegelt een hogere winstdeelname hogere rentedragende nieuwe investeringen en, in mindere mate, middelen die vrijkomen uit de extra rentereserve," legt Happacher uit.

Polishouders profiteren ook van vrijgekomen middelen

Tijdens de dalende rente moesten levensverzekeraars een kapitaalbuffer opbouwen - bekend als de aanvullende rentereserve - om de hoge garanties voor oude contracten veilig te stellen. Dit geld kon niet worden uitgekeerd aan klanten. Op het hoogtepunt was de kapitaalbuffer gevuld met bijna 100 miljard euro. Volgens Happacher zal de buffer dit jaar waarschijnlijk iets minder dan 90 miljard euro bedragen door de geleidelijke vrijval van fondsen.

"Het bedrag zal de komende jaren blijven dalen." De actuaris verwacht geen significante daling van de rente op de kapitaalmarkt. "Het is onwaarschijnlijk dat de inflatie binnen afzienbare tijd weer significant onder de twee procent komt. "Naar alle waarschijnlijkheid zal de rente daarom voorlopig niet terugvallen naar het oude dieptepunt."/mar/DP/zb