BERLIJN/REGENSBURG (dpa-AFX) - In het geschil over de invoering van een verplichte verzekering tegen natuurrampen voeren de deelstaten de druk op de bondsregering op. De Bundesrat heeft vrijdag een resolutie aangenomen waarin wordt verwezen naar de recente extreme weersomstandigheden en de grote schade die is veroorzaakt door overstromingen. Ondertussen dringen ook de ministers voor consumentenbescherming aan op snelheid.

In zijn motie benadrukt de Bondsraad nogmaals de dringende noodzaak om "zo snel mogelijk een nationale verzekering tegen natuurrampen in te voeren". Het doel moet zijn om een effectieve financiële bescherming te creëren voor de getroffenen tegen de enorme materiële schade en tegelijkertijd de belastingbetalers te ontlasten, die zouden moeten betalen voor de ondersteuning van onverzekerde huiseigenaren.

Prijzen momenteel "astronomisch hoog" voor hoog risico

De prijzen voor verzekeringen tegen natuurrampen zijn momenteel "astronomisch hoog", vooral voor huiseigenaren met een bijzonder hoog risico, zei minister-president Anke Rehlinger (SPD) van Saarland. De invoering van een verplichte verzekering zou een premiestructuur mogelijk maken die ervoor zorgt dat iedereen zich uiteindelijk een dergelijke verzekering kan veroorloven.

De ministers voor consumentenbescherming vragen de federale regering om een systeem te ontwikkelen dat rekening houdt met de respectieve risico's door middel van een premiestaffel - maar tegelijkertijd individuele polishouders niet overbelast. En het moet snel gaan: Het wetgevingsproces moet voor het einde van deze zittingsperiode afgerond zijn - dat wil zeggen uiterlijk in de herfst van 2025.

"De gevolgen van de huidige overstromingsramp maken eens te meer duidelijk dat de invoering van een landelijke verzekering tegen natuurrampen dringend noodzakelijk is," aldus de huidige voorzitter van de conferentie van ministers voor consumentenbescherming, het afdelingshoofd van Beieren Thorsten Glauber (Vrije Kiezers). De getroffenen kunnen de existentiële financiële schade van een overstroming niet alleen dragen.

In het hele land is slechts ongeveer één op de twee huizen verzekerd tegen natuurrampen

In het hele land is slechts ongeveer één op de twee huizen financieel verzekerd tegen overstromingen, schade door zware regenval, aardverschuivingen of sneeuwdruk - ook al nemen de risico's toe door de klimaatverandering. Meer dan een jaar geleden riepen de deelstaten de federale regering op om een voorstel in te dienen voor federale wetgeving om een verplichte verzekering in te voeren.

Volgens het Bondsministerie van Justitie moet een later voor dit doel opgerichte werkgroep van deelstaten nu een resultaat presenteren voor de volgende vergadering van de deelstaatpremiers met bondskanselier Olaf Scholz (SPD) op 20 juni. De eis voor een verplichte verzekering voor schade veroorzaakt door natuurrampen is controversieel binnen de coalitie van de twee partijen. Vooral FDP-politici hebben hun scepsis geuit./ctt/DP/ngu