BERLIJN (dpa-AFX) - De Duitse regering geeft niet toe aan de eis van de deelstaten voor een verplichte verzekering tegen overstromingen en andere natuurrampen. "De door de deelstaten geëiste verplichte verzekering zou het leven in Duitsland duurder maken, veel bureaucratie met zich meebrengen en de deelstaat niet van zijn financiële aansprakelijkheid ontslaan," verklaarde Marco Buschmann, de voor deze kwestie verantwoordelijke federale minister van Justitie, donderdagavond het negatieve standpunt van de regering. Tijdens de bijeenkomst tussen kanselier Olaf Scholz (SPD) en de premiers van de deelstaten werd echter afgesproken om de besprekingen over de kwestie voort te zetten.

"We zijn het erover eens dat we de bescherming tegen natuurrampen en hun gevolgen willen verbeteren, maar we zijn het niet eens over hoe we dit moeten doen," zei de FDP-politicus. Volgens hem zou een verplichting voor verzekeraars om elke gebouweigenaar een verzekering tegen natuurrampen aan te bieden een betere oplossing zijn, die hij zou blijven promoten. Kanselier Scholz zei na de bijeenkomst met de premiers van de deelstaten: "Iedereen moet een verzekering aangeboden krijgen."

De deelstaten roepen de federale regering al lange tijd op om een wettelijke regeling te creëren voor de invoering van een landelijke verplichte verzekering tegen natuurrampen, die ook stormschade zou moeten dekken. Volgens de ideeën van de staten zouden bedrijven een contract moeten aanbieden aan elke huiseigenaar die zich tegen natuurrampen wil verzekeren. Tot nu toe konden huiseigenaren in gebieden met een hoog overstromingsrisico soms geen verzekering vinden die bereid was het hoge risico op zich te nemen. Slechts ongeveer de helft van de particuliere gebouwen in Duitsland is verzekerd tegen natuurrampen.

De politicus Lukas Benner van de Groene Partij sprak zich ook uit voor een landelijke verplichte verzekering tegen natuurrampen. Hij zei: "Met de juiste opzet roept het op tot preventie en zorgt het voor planningszekerheid voor de getroffenen en een solidaire verdeling van de kosten." Het parlementslid zei tegen het Duitse persbureau: "De premie moet niet volledig worden doorberekend aan huurders." Wanneer extreem hoge premies worden geëist vanwege een hoog risico, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen bestaande gebouwen en nieuwbouw om eerlijke oplossingen te vinden./mni/DP/ngu