Na het mislukken van de besprekingen tussen de federale en staatsregeringen over een verplichte overstromingsverzekering, gaat het debat over een betere bescherming tegen natuurrampen verder.

De federale regering en de minister-presidenten van de 16 deelstaten konden het donderdag niet eens worden over zelfs maar een minimaal compromis, omdat de staatshoofden aandrongen op een verplichte verzekering. "Wij betreuren het dat de federale regering en de regeringen van de deelstaten het niet eens konden worden over een oplossing die ertoe zou leiden dat meer mensen dan voorheen hun eigendommen zouden verzekeren tegen extreme weerrisico's," zei Jörg Asmussen, directeur van de vereniging van verzekeraars GDV, vrijdag in Berlijn. Volgens de sector zou de door het Ministerie van Justitie geschetste verplichting om alle huiseigenaren een verzekering aan te bieden "een aanvaardbaar compromis" zijn geweest.

Ook federaal minister van Milieu Steffi Lemke (Groenen) drong aan op een snelle oplossing: "Het is van cruciaal belang dat er snel een oplossing wordt gevonden die gebaseerd is op solidariteit en die noch huurders noch huiseigenaren financieel overbelast." Vooral in gebieden met een overstromingsrisico zouden echter op het risico gebaseerde premies van vier cijfers verschuldigd kunnen worden - of dure beschermingsmaatregelen voor kelders en huizen. Dit kan alleen worden gecompenseerd door overheidssubsidies. Door de verzekeringsdekking te verhogen, willen politici eigenlijk voorkomen dat de staat bij overstromingen automatisch opgeroepen wordt om de getroffenen financieel bij te staan.

Lemke legde uit dat met de klimaataanpassingswet, die op 1 juli van kracht wordt, sowieso rekening moet worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering bij de planning. Het Ministerie van Milieu werkt ook samen met de deelstaten aan een verbeterde overstromingsbeschermingswet. De deelstaten kunnen ook op eigen initiatief besluiten om een verplichte verzekering in te voeren tegen natuurgevaren zoals overstromingen, zware regenval en sneeuwval, maar geen van de 16 deelstaten heeft al enige vooruitgang geboekt. Tot nu toe zijn er slechts een paar verplichte verzekeringen in Duitsland: voor autobezitters, hondenbezitters, jagers en één voor beroepen zoals artsen, apothekers en architecten.

Na de ontmoeting met Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) verwierp minister-president Boris Rhein (CDU) van Hessen opnieuw het voorstel van minister van Justitie Marco Buschmann. "Vrijwilligheid lost het probleem niet op. Wij blijven van mening dat een verplichte verzekering de juiste aanpak is." Het verzekeringspercentage, dat volgens cijfers van de sector momenteel 54 procent bedraagt, stijgt slechts met één tot twee procent per jaar, ondanks rampen zoals die in het Ahrdal. "Dat is niet genoeg en het gaat duidelijk te langzaam," zei Rhein. Er zullen nu verdere gesprekken op werkniveau plaatsvinden. "We zullen niets op de lange baan schuiven," zei Scholz.

Buschmann had nogmaals met de minister-presidenten gesproken over de aanbiedingsplicht: Voor nieuwe polissen zouden bedrijven natuurgevaren zoals overstromingen en sneeuwdruk in de verzekeringspolis moeten opnemen, maar klanten zouden de bescherming kunnen weigeren. Voor bestaande polissen moeten huiseigenaren uitdrukkelijk geïnformeerd worden dat ze deze verzekeringsdekking niet hebben. Verzekeraars denken dat dit de dekkingsgraad zou kunnen verhogen tot 75 tot 80 procent.

Johannes Fechner, parlementair secretaris van de SPD-fractie in de Bundestag, sprak zich tijdens een bijeenkomst met voorstanders van consumentenbescherming opnieuw uit voor het semi-staatsmodel in Frankrijk voor natuurrampendekking. "In Duitsland hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden als het om moeilijke kwesties gaat. En in Frankrijk hebben we een functionerend systeem waarmee burgers zich tegen lage kosten kunnen verzekeren tegen natuurrampen," citeerde het Centrum voor Europese Consumentenbescherming (ZEV) in Kehl hem. Hij had weinig begrip voor het verzet van de minister van Justitie. Verzekeraars vinden de Franse oplossing echter ook onpraktisch. Bovendien biedt het weinig stimulans om de eigen woning tegen natuurrampen te beschermen.

(Verslag van Alexander Hübner, bewerkt door Jörn Poltz; voor vragen kunt u contact opnemen met onze redactie op berlin.newsroom@thomsonreuters.com (voor politiek en economie) of frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (voor bedrijven en markten)).