OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Met het oog op de recente overstromingen pleit de deskundigenraad voor consumentenzaken (SVRV) van het federale ministerie voor Milieu en Consumentenbescherming opnieuw voor een verplichte verzekering tegen schade door natuurgeweld. Volgens een juridisch advies van de raad is een dergelijke verplichting toelaatbaar als het een vrije keuze van verzekeraars mogelijk maakt. "De voorwaarde is dat de premies fundamenteel gericht zijn op het verzekerde risico," vertelde voorzitter Christoph Busch aan de "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Polishouders moeten de keuze hebben tussen verschillende aftrekposten. Er is ook een model denkbaar waarbij extra beschermingsmaatregelen tegen overstromingen door polishouders tot een premiekorting leiden.

In de verzekeringssector worden natuurgevaren gedefinieerd als schade die door de natuur wordt veroorzaakt - d.w.z. storm, hagel, overstroming, aardbevingen, lawines, sneeuwdruk of vulkaanuitbarstingen.

De status quo is dat eigenaars van onroerend goed op de staat vertrouwen om in te grijpen wanneer natuurrampen zich voordoen, aldus Busch. "Economen noemen dit een liefdadigheidsrisico. Als ik weet dat de staat zal helpen, is er voor mij niet voldoende stimulans om zelf een verzekering af te sluiten." Bovendien wordt het risico van natuurrampen vaak onderschat of onderdrukt, aldus de expert.

Meer dan een jaar geleden riepen de deelstaten de federale regering op om een voorstel in te dienen voor een federale wet om een verplichte verzekering in te voeren. Een werkgroep van de deelstaten die later voor dit doel is opgericht, moet een resultaat presenteren voor de volgende vergadering van de ministerpresidenten met bondskanselier Olaf Scholz (SPD) op 20 juni.

Volgens de Duitse Vereniging van Verzekeraars (GDV) is gemiddeld 54 procent van alle woongebouwen in Duitsland verzekerd tegen alle natuurgevaren - en niet alleen tegen afzonderlijke weersverschijnselen zoals storm en hagel. "In Nedersaksen is dat slechts 32 procent. Dit betekent dat in het geval van een grote schadegebeurtenis de bevolking moet opdraaien voor een groot deel van de schade aan gebouwen. Dit is op de lange termijn niet houdbaar voor de overheidsbegrotingen," aldus Busch.

Volgens Busch is een vrijwillige verzekeringsdekking die consumenten actief moeten afwijzen "op zijn best een compromis". "Men kan ervan uitgaan dat slechts maximaal 80 procent zich dan zou verzekeren." /kat/DP/zb