ALLIANCE TRUST - GREGOR STEWART TREEDT AAN HET EIND VAN HET JAAR TERUG UIT HET BESTUUR EN ZIJN ROL ALS VOORZITTER EN WORDT OPGEVOLGD DOOR DEAN BUCKLE