Alibaba Health Information Technology Limited heeft winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor het jaar eindigend op 31 maart 2023 verwacht de Groep een nettowinst van niet minder dan 450 miljoen RMB, vergeleken met een nettoverlies van ongeveer 265,9 miljoen RMB voor het jaar eindigend op 31 maart 2022. De Raad is van mening dat deze ommekeer van verlies naar winst voornamelijk toe te schrijven is aan, onder andere, (i) de operationele verfijning van de activiteiten van de Groep en digitaliseringsupgrades, die de prijsstellingsmogelijkheden van de Groep hebben verbeterd en de operationele efficiëntie hebben verhoogd; en (ii) de voortdurende verbetering van de levering van medische en gezondheidsdiensten en productervaring aan gebruikers door de Groep, die de gewoonte van gebruikers heeft ontwikkeld om farmaceutische producten te kopen op de platforms van de Groep.