Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.


Sterke punten

● De sterke groei die de komende jaren wordt verwacht, is een van de sterke punten van de onderneming.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.

● Met een PER 2023 van 34.22 maal de winst werkt het bedrijf met relatief hoge multiples.

● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.

● De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.

● De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.

● In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.

● Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

● De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.