Unilever PLC bevestigt dat Nils Andersen, niet-uitvoerend voorzitter van de onderneming, zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen van Akzo Nobel NV met ingang van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in april 2023 zal neerleggen.