Akfen Yenilenebilir Enerji heeft een beursgang afgerond voor een bedrag van TRY 340,370703 miljoen.

Naam van het effect: Aandelen
Type effect: Common Stock
Aangeboden effecten: 34.731.704
Prijsvork: TRY 9,8