Akeso, Inc. kondigde aan dat het bedrijf de veelbelovende fase II-resultaten van cadonilimab (een tetravalent PD-1/CTLA-4 bispecifiek antilichaam) en Lenvatinib (Len) in combinatie met TACE voor de behandeling van midden- en gevorderd stadium van hepatocellulair carcinoom (HCC) presenteerde op een poster tijdens het 2024 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Gastrointestinal Cancers Symposium in San Francisco, Californië. Op basis van de bemoedigende resultaten is het bedrijf van plan om deze combinatietherapie verder te onderzoeken voor de indicatie HCC in het midden- en gevorderde stadium. AK104-216 is een open-label, multicenter fase II-studie (NCT05319431).

Op 15 augustus 2023 ontvingen 60 patiënten ten minste één keer cadonilimab en de mediane duur van de follow-up was 5,1 maanden. Cadonilimab en Lenvatinib in combinatie met TACE lieten een grote tumorrespons zien: De ORR en DCR waren 85,0% en 95% per mRECIST. 15% proefpersonen bereikten CR en 70% proefpersonen bereikten PR.

De mediane PFS werd niet bereikt, de PFS na 6 maanden en de PFS na 9 maanden was respectievelijk 75,6% en 60,4%. Cadonilimab en Lenvatinib in combinatie met TACE toonden een beheersbare veiligheid in HCC in het midden- en gevorderde stadium. HCC heeft meestal een sluipend begin, waarbij meer dan 80% van de patiënten gediagnosticeerd wordt in het midden- tot late stadium van de ziekte.

Het lage percentage radicale resectie en de slechte algehele prognose maken de uitdagingen in verband met HCC nog groter. Transarteriële chemo-embolisatie (TACE) is een standaardtherapie die wordt aanbevolen voor tussenstadia van niet-resectabel hepatocellulair carcinoom (uHCC), maar de tumorcontrole is onbevredigend vanwege het toenemende risico op tumorangiogenese. Immuun-checkpionremmers, in combinatie met doelgerichte therapie en lokale therapie, zijn ontwikkeld als veelbelovende behandeling voor HCC in het midden- en gevorderde stadium.

Cadonilimab en Lenvatinib in combinatie met TACE hebben een veelbelovende werkzaamheid en beheersbare toxiciteit laten zien bij de behandeling van HCC in het midden- en gevorderde stadium. Patiënten kunnen voordeel verwachten van tumorprogressiecontrole na TACE en blijvende overleving. Akeso is actief bezig met de voorbereiding van een klinische studie naar deze therapie in HCC in het midden- en gevorderde stadium.

Verder versnelt Akeso de voortgang van de registrerende klinische fase III-studie naar cadonilimab monotherapie voor postoperatieve adjuvante behandeling van hepatocellulair carcinoom. De inschrijving voor deze studie zal naar verwachting in 2024 worden voltooid.