Akeso kondigt aan dat de resultaten van een fase Ib klinische studie voor PD-1/VEGF bispecifiek antilichaam (ivonecimab AK112/SMT112) als eerste- of tweedelijns therapie voor gevorderde of metastatische immuuntherapie naïeve niet-kleincellige longkanker (NSCLC) zijn gepubliceerd in het Journal of Thoracic Oncology (JTO), het officiële tijdschrift van de International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). De hoofdonderzoeker van dit onderzoek is Prof. Caicun Zhou, MD, PhD, van het Shanghai Pulmonary Hospital, dat verbonden is aan de Tongji Universiteit. Eerder werden de klinische resultaten van ivonescimab in combinatie met chemotherapie voor NSCLC gepubliceerd in eClinical Medicine (onderdeel van The Lancet).

De in JTO gepubliceerde resultaten van monotherapie vertegenwoordigen een andere belangrijke erkenning van de klinische waarde van ivonescimab. Het fase Ib-onderzoek, gepubliceerd in JTO, is gericht op het bepalen van de optimale dosis, veiligheid en werkzaamheid van ivonescimab monotherapie als eerste- of tweedelijnsbehandeling voor gevorderde NSCLC-patiënten. Vroege gegevens over ivonescimab in NSCLC werden ook gepresenteerd op de bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 2022.

Uit de in JTO gepubliceerde gegevens blijkt dat patiënten met gevorderd of gemetastaseerd NSCLC baat kunnen hebben bij monotherapie met ivonescimab, ongeacht de behandelingsdosering, eerdere behandelingsgeschiedenis en PD-L1-expressie. Deze gegevens waren gebaseerd op een mediane follow-up van 10,4 maanden (per 5 oktober 2022). Bovendien tonen bijgewerkte gegevens van het onderzoek (met een mediane follow-up van 19,3 maanden) per 30 juni 2023 de toegenomen veiligheid en overlevingsvoordelen van ivonescimab monotherapie aan.

Op dit moment, na acceptatie van de marketingaanvraag met prioriteitsbeoordeling van ivonescimab door het Center for Drug Evaluation (CDE) van de China National Medical Products Administration (NMPA), zijn er wereldwijd vier geregistreerde fase III klinische onderzoeken gestart/aan de gang, waaronder drie head-to-head onderzoeken met PD-1 monoklonaal antilichaam als positief controlemedicijn, en twee internationale multicenter klinische onderzoeken.