Akeso kondigt de publicatie aan van de eerste fase 1a/1b studie bij mensen (COMPASSION-01) waarbij cadonilimab (PD-1/CTLA-4 bispecifiek antilichaam) wordt geëvalueerd bij patiënten met vergevorderde vaste tumoren in Cell Reports Medicine, een subpublicatie van Cell. Uit de onderzoeksbevindingen bleek dat cadonilimab een dosis van 25 mg/kg om de 3 weken (Q3W) bereikte zonder de maximaal getolereerde dosis (MTD) te bereiken. Het optreden van ernstige immuungerelateerde bijwerkingen (irAE) met een graad van 3 of hoger was slechts 6,7%.

Deze resultaten geven aan dat cadonilimab een gunstig veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel vertoont bij de behandeling van vergevorderde vaste tumoren. Op basis van het onderzoek werd een aanbevolen dosis van 6 mg/kg om de 2 weken (Q2W) vastgesteld. Opmerkelijk genoeg werd tumorrespons waargenomen in zowel PD-L1-positieve als PD-L1-negatieve vaste tumorpopulaties, wat erop wijst dat cadonilimab unieke voordelen biedt ten opzichte van PD-1/PD-L1 monoklonale antilichamen en mogelijk een breder scala aan potentiële indicaties heeft.

Kortom, cadonilimab bleek een gunstig toxiciteitsprofiel en een veelbelovende werkzaamheid te hebben voor patiënten met solide tumoren die refractair of recidief waren voor standaardtherapieën of waarvoor geen effectieve standaardtherapie beschikbaar was. Cadonilimab is goedgekeurd door de Chinese National Medical Products Administration (NMPA) voor terugkerende of uitgezaaide baarmoederhalskanker. Momenteel heeft Akeso wereldwijd een reeks van meer dan 60 klinische studies gestart/uitgevoerd voor patiënten met vaste tumoren die refractair/recidief waren voor standaardbehandelingen of waarvoor geen effectieve standaardbehandeling beschikbaar was, voor meer dan 20 soorten kwaadaardige tumoren, waaronder maagkanker, hepatocellulair carcinoom, longkanker, baarmoederhalskanker, alvleesklierkanker, nierkanker, slokdarmsquameus carcinoom, colorectale kanker, nasofaryngeaal carcinoom, pleura-mesothelioom en andere kwaadaardige tumoren.

Over cadonilimab (PD-1/CTLA-4 bispecifiek antilichaam): Cadonilimab is een eerste in zijn klasse bispecifiek antilichaam dat gericht is tegen zowel PD-1 als CTLA-4, ontwikkeld door Akeso. Het is een symmetrisch tetravalent bispecifiek antilichaam met een kristalliseerbaar fragment (Fc)-null ontwerp. Naast een biologische activiteit die vergelijkbaar is met die van de combinatie van CTLA-4- en PD-1-antilichamen, heeft cadonilimab een hogere bindingsaviditeit in een PD-1- en CTLA-4-setting met hoge dichtheid dan in een PD-1-setting met lage dichtheid, terwijl een monospecifiek anti-PD-1-antilichaam deze differentiële activiteit niet vertoont.

Omdat cadonilimab niet aan Fc-receptoren bindt, vertoont het minimale antilichaamafhankelijke cellulaire cytotoxiciteit, antilichaamafhankelijke cellulaire fagocytose en afgifte van interleukine-6 (IL-6)/IL-8. Deze kenmerken dragen waarschijnlijk allemaal bij aan een lagere mortaliteit van cadonilimab. Deze eigenschappen dragen waarschijnlijk allemaal bij aan de aanzienlijk lagere toxiciteit van cadonilimab die in de kliniek wordt waargenomen. De hogere bindingsaviditeit van cadonilimab in een tumorachtige omgeving en het Fc-null ontwerp kunnen leiden tot een betere retentie van het geneesmiddel in tumoren en bijdragen aan een betere veiligheid terwijl de werkzaamheid tegen tumoren wordt bereikt.

Cadonilimab is goedgekeurd door de China National Medical Products Administration voor terugkerende of uitgezaaide baarmoederhalskanker. Cadonilimab is opgenomen en aanbevolen in meerdere klinische richtlijnen zoals CSCO. In de eerste 12 maanden op de markt genereerde cadonilimab een indrukwekkende verkoopopbrengst van 1,15 miljard RMB.

Cadonilimab is betrokken bij meer dan 60 lopende klinische onderzoeken, waaronder onderzoeken op initiatief van onderzoekers. De inschrijving van patiënten voor de fase 3-studie met cadonilimab voor eerstelijnsbehandeling van gevorderde baarmoederhalskanker is voltooid, evenals een fase 3-studie met cadonilimab in combinatie met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij maagkanker. Een fase 3-studie naar cadonilimab als adjuvante behandeling voor hepatocellulair carcinoom is aan de gang.

Verder is er een fase III-onderzoek aan de gang waarin cadonilimab met chemotherapie wordt vergeleken met tislelizumab Injection met chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van PD-L1-expressienegatieve niet-kleincellige longkanker.