Akeso, Inc. publiceerde twee fase Ib klinische resultaten van haar innovatieve CD47 monoklonaal antilichaam ligufalimab (AK117) in combinatie met azacitidine bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd myelodysplastisch syndroom met een hoger risico (HR-MDS) en behandelingsnave acute myeloïde leukemie (AML) tijdens de 65e American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting. HR-MDS Bloedarmoede is een belangrijk symptoom van MDS en het effectief behandelen van bloedarmoede en het minimaliseren van bloedtransfusies zijn cruciale aspecten van ziektebeheersing. Op 25 augustus 2023 waren er in totaal 86 patiënten evalueerbaar voor de veiligheid.

Bloedarmoede (een primaire bijwerking geassocieerd met CD47 blokkerende antilichamen) trad op bij slechts 29,1% van de patiënten. AK117 heeft zich ontpopt als een potentiële 'best-in-class' therapie voor MDS. In dit onderzoek werd AK117 in combinatie met AZA goed verdragen met een lage incidentie van anemie en werd veelbelovende werkzaamheid aangetoond bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde HR-MDS.

Er wordt verwacht dat AK117 een superieure behandelingsoptie zal zijn voor MDS-patiënten wereldwijd. Akeso heeft goedkeuring gekregen van de FDA voor de Investigational New Drug (IND) aanvraag voor AK117 in combinatie met azacitine voor de behandeling van patiënten met nieuw gediagnosticeerde hoog-risico MDS. Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, wereldwijde multicenter Fase II studie is aan de gang.

Akeso werkt met name consequent aan de ontwikkeling van AK117 als therapeutisch middel in combinatie met verschillende middelen, zoals PD-1/CTLA-4 en PD-1/VEGF bispecifieke antilichamen, voor de behandeling van meerdere hematologische maligniteiten en solide tumoren. AML Met ingang van 25 augustus 23 was het percentage samengestelde complete remissie (CCR) onder 20 evalueerbare patiënten 55%, waarbij 50,0% van de patiënten CR bereikte. Over Ligufalimab (AK 117) AK117, onafhankelijk ontwikkeld door Akeso, is een volgende generatie gehumaniseerd lgG4 anti-CD47 antilichaam zonder hemagglutinatie-effect.

AK117 kan zich binden aan CD47 dat tot expressie komt op tumorcellen en de interactie tussen CD47 en SIRP blokkeren, om de fagocytische activiteit van fagocyten op tumorcellen te verbeteren en zo de groei van tumoren te remmen. Momenteel zijn er verschillende fase II klinische onderzoeken aan de gang om het potentieel van AK117 in combinatie met azACitidine voor hematologische tumoren te onderzoeken, evenals AK117 alleen of in combinatie met PD-1/CTLA -4 en PD-1/veGF bispecifieke antilichamen voor verschillende vaste tumoren. Voorbereidende studies hebben veelbelovende werkzaamheids- en veiligheidsprofielen van AK117 aangetoond, zonder waargenomen dosisbeperkende toxiciteitsgebeurtenissen.

Daarnaast is er een internationale multicenter klinische studie gestart waarin AK117 wordt geëvalueerd voor de behandeling van MDS. Akeso is actief bezig met de ontwikkeling van een gevarieerde pijplijn van meer dan 30 innovatieve producten op gebieden zoals kanker, auto-immuunziekten, ontstekingen, stofwisselingsziekten en andere therapeutische gebieden. Hiervan zijn er 19 de klinische fase ingegaan, met 3 innovatieve geneesmiddelen die al zijn goedgekeurd en 13 Fase III studies die nog lopen.

Met behulp van haar gepatenteerde Tetrabody-technologie heeft Akeso met succes het eerste PD-1/CTLA- 4 bispecifieke antilichaam op de markt gebracht. Daarnaast heeft het bedrijf vijf andere innovatieve bispecifieke antilichaamgeneesmiddelen in de klinische fase, waaronderivonescimab (PD-1/VEGF), PD-1/LAG-3, TIGIT/TGF-Beta, PD-1/CD73 en claudin18.2/CD47 bispecifieke antilichamen. In juni 2022 werd cadonilimab goedgekeurd door de NMPA en werd het eerste gecommercialiseerde bispecifieke IO-geneesmiddel wereldwijd.

Een ander intern ontdekt en ontwikkeld oncologieproduct van Akeso, penpulimab (een PD-1 antilichaam), kreeg de goedkeuring voor een combinatie met een PD-1/VEGF-1/VEGF), een combinatie met AZA en een combinatie met claudine 18.2/CD47 bispecifieke antilichamen.