Akeso, Inc. heeft aangekondigd dat (ivonescimab injectie), een eerste in zijn klasse PD-1/VEGF bi-specifiek antilichaam, onafhankelijk ontwikkeld door de onderneming, in combinatie met chemotherapie voor de behandeling van epidermale groeifactorreceptor (EGFR) gemuteerde lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkankerpatiënten die zijn gevorderd na behandeling met EGFR tyrosinekinaseremmers (TKI's), marketinggoedkeuring heeft gekregen van de National Medical Products Administration van de Volksrepubliek China. De goedkeuring van de NMPA is gebaseerd op AK112-301/HARMONi-A (CTR20213079), een gerandomiseerd, dubbelblind, multicenter fase III klinisch onderzoek met als primair eindpunt progressievrije overleving (PFS) en als secundair eindpunt algehele overleving (OS) in China. Longkanker is een kwaadaardige tumor met een hoge incidentie en een hoog sterftecijfer wereldwijd.

Het aantal gevallen van longkanker wereldwijd en in China bedroeg in 2020 respectievelijk meer dan 2,2 miljoen en 810 duizend. Niet-kleincellige longkankerpatiënten (NSCLC) maken ongeveer 85% uit van alle longkankerpatiënten. In China is EGFR-mutatie het belangrijkste mutatietype en EGFR-TKI is de belangrijkste behandeling voor EGFR-mutatie.

Er wordt verwacht dat dit een nieuwe en effectieve behandelingsoptie zal zijn voor gemuteerde nsq-NSCLC-patiënten die lokaal gevorderd of gemetastaseerd zijn en die gevorderd zijn na behandeling met EGFR-TKI. (ivonescimab-injectie) is een nieuw, wereldwijd eerste-in-class PD-1/VEGF bi-specifiek immunotherapeutisch geneesmiddel dat onafhankelijk door het bedrijf is ontwikkeld.

In mei 2024 heeft de NMPA van China goedkeuring verleend voor het in de handel brengen van ivonescimab voor de behandeling van EGFR-gemuteerde lokaal gevorderde of metastatische nsq-NSCLC-patiënten die na behandeling met EGFR TKI vooruitgang hebben geboekt. Momenteel heeft ivonescimab verschillende head-to-head studies uitgevoerd die grote subgroepen longkankerpatiënten bestreken, zoals de Fase III klinische onderzoeken van ivonescimab monotherapie versus pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling voor NSCLC met PD-L1 positieve expressie, het fase III klinische onderzoek van ivonescimab in combinatie met chemotherapie versus tislelizumab in combinatie met chemotherapie als behandeling voor lokaal gevorderd of gemetastaseerd plaveiselachtig NSCLC, en een wereldwijd MRCT fase III klinisch onderzoek van ivonescimab in combinatie met chemotherapie versus pembrolizumab in combinatie met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor plaveiselachtig NSCLC-patiënten. Het bedrijf voert ook meerdere klinische onderzoeken uit naar ivonescimab voor 16 indicaties zoals gastro-intestinale kanker, hepatocellulair carcinoom en colorectale kanker.

Na het nodige onderzoek te hebben verricht met betrekking tot de Onderneming bevestigt de Raad dat hij niet op de hoogte is van enige informatie die zou leiden tot ongewone bewegingen in de handelsprijs en het handelsvolume van de aandelen van de Onderneming of die bekendgemaakt moet worden om een valse markt in de effecten van de Onderneming te vermijden, of van enige voorkennis die bekendgemaakt moet worden krachtens Deel XIVA van de Securities and Futures Ordinance (Hoofdstuk 571 van de wetten van Hongkong). Waarschuwing krachtens Regel 18A.08(3) van de Regels voor de Notering van Effecten op The Stock Exchange of Hong Kong Limited: Er is geen garantie dat (ivonescimab, PD-1/VEGF) uiteindelijk succesvol ontwikkeld en op de markt gebracht zal worden door de Vennootschap. Aandeelhouders en potentiële beleggers van het Bedrijf wordt geadviseerd voorzichtig te zijn bij het handelen in de aandelen van het Bedrijf.