Vandaag de dag is AJ Bell één van de grote spelers in de financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf beheert voor meer dan 440.589 cliënten een totaal van 69,2 miljard pond aan activa (2022).

Andy Bell, nog steeds aan het roer sinds de oprichting, bezit 21,75 % van het bedrijf. De marktwaarde van AJ Bell bedraagt ongeveer 1,3 miljard pond (ongeveer 1,5 miljard euro), met een free float van 64,84 %.

AJ Bell biedt twee financiële diensten aan: een dienst gericht op professionals zoals financiële adviseurs en vermogensbeheerders, en een dienst voor particulieren.

De professionele dienstverlening is een allesomvattend portfoliomanagement, met tools, diensten, een mobiele app (Touch by AJ Bell) en beleggingsoplossingen. Deze sector vertegenwoordigt het grootste deel van de beheerde fondsen, met een totaal van 44,8 miljard pond, beheerd voor bijna 150.000 cliënten (met een gemiddelde portfoliowaarde van 308.000 pond). AJ Bell verdient gemiddeld 218 pond per 100.000 pond die via deze dienstverlening wordt belegd.

De tweede dienst, gericht op particuliere financiële planning, bedient meer dan 300.000 cliënten, met een gemiddelde portfolio van 71.000 pond. AJ Bell verdient hier gemiddeld 461 pond per 100.000 pond aan beleggingen.

Over het afgelopen decennium heeft AJ Bell marktaandeel gewonnen in beide segmenten. Volgens interne data bestrijkt de fintech nu 6,7 % van de particuliere markt en 7,2 % van de professionele markt. In 2012 waren deze cijfers respectievelijk nog 1,3 % en 3,9 %.

Zoals eerder vermeld, genereert AJ Bell inkomsten uit vergoedingen. Deze bedroegen in 2022 163,8 miljoen pond. De inkomsten worden verdeeld over drie segmenten: de terugkerende "ad valorem"-kosten (62 %), vaste terugkerende kosten (19 %), en transactiekosten (ook 19 %). Alle inkomstenbronnen komen uitsluitend uit het Verenigd Koninkrijk.

De terugkerende "ad valorem"-kosten zijn een veelgebruikte methode in de financiële sector om fondsbeheerders en financieel adviseurs te betalen. Deze kosten worden gewoonlijk uitgedrukt als een percentage van de fondswaarde. Het is dus van cruciaal belang voor AJ Bell om het aantal beheerde activa te blijven verhogen.

Vaste terugkerende kosten omvatten administratieve kosten en mediagerelateerde inkomsten, zoals reclame, abonnementen en evenementen.

Transactiegerelateerde inkomsten bestaan uit transactiekosten en activiteitskosten voor pensioenplannen.

Het bedrijf haalt daardoor meer dan 80 % van haar inkomsten uit terugkerende bronnen, gekoppeld aan de omvang van de beheerde activa.

Financiële prestaties

De samengestelde jaarlijkse groei van de omzet bedroeg 16 % over de afgelopen drie jaar. Prognoses suggereren een omzet van 264 miljoen pond in 2025, een jaarlijks groeipercentage van 17,1 %.

Op het moment van schrijven bedragen de koerst/winst-verhouding (P/E) 21x, de ondernemingswaarde/ebitda (EV/EBITDA) 14,5x en het vrije kasstroomrendement is 4,15 %.

De sterke punten van het bedrijf zijn onder andere een hoge nettowinstmarge van 28,5 % in 2022, een rendement op eigen vermogen (ROE) tussen 35% en 40% en een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) tussen 40% en 50%. Deze cijfers zijn uitzonderlijk en worden doorgaans alleen gezien bij de meest succesvolle techbedrijven. De winst per aandeel, dat wil zeggen de waarde die voor aandeelhouders wordt gecreëerd, blijft stijgen (+87% in drie jaar). Bovendien heeft het bedrijf een gezonde financiële positie, gekenmerkt door het ontbreken van nettoschuld, dankzij een sterke vrije kasstroomgeneratie met een marge van meer dan 25,9%. Het bedrijf heeft een sterk vermogen om haar winsten om te zetten in liquiditeit in het jaar waarin ze worden gerealiseerd, met een vrije kasstroomconversie van meer dan 90 % in 2022.

AJ Bell houdt zich aan de 40-regel, populair gemaakt door Brad Feld om gezonde SaaS-bedrijven te beschrijven. Dit betekent dat de groeisnelheid plus de operationele marge samen meer dan 40 % moet bedragen. Over de afgelopen drie jaar was de gemiddelde gecombineerde score 50 %.

2022 was zeker een moeilijk jaar, met een daling van de aandeelkoers van 40 % op het hoogtepunt van de beurscrisis. De markt strafte de daling van het aantal beheerde activa en de inkrimping van de operationele marge hard af. De waardering van het bedrijf is momenteel op het laagste punt sinds de beursintroductie (55,35x k/w in 2019 tegenover 20x nu), terwijl de winstcijfers nog steeds stabiel zijn: de winst per aandeel (EPS) toont 17 opeenvolgende jaren van groei, en een stijging van 233 % in 5 jaar. Incidentele speciale dividenden hebben het bedrijf nog aantrekkelijker gemaakt. Hoewel de k/w-ratio nog steeds hoger is dan bij de concurrenten, keert AJ Bell terug naar realistischere waarderingsniveaus terwijl het nog steeds een sterk cashgenererend model heeft.

Risico

Bij de laatste kwartaalpublicatie kondigde de CEO aan dat er op korte termijn een druk op de marges kon ontstaan door de herwaardering van de hypotheekleningen in het Verenigd Koninkrijk, wat het spaarvermogen van de huishoudens zou kunnen beïnvloeden. Samengevat: de Bank of England (BoE) heeft haar basisrente verhoogd tot 5 %. De meerderheid van de vaste hypotheekleningen in het Verenigd Koninkrijk (57 %) die in 2023 moeten worden vernieuwd hadden rentetarieven onder de 2 %. Dat is een tijdbom die het land in 2024 zou kunnen raken.

Dit zou dus resulteren in minder spaargeld om te beleggen, en minder handelsvolume door macro-economische angsten die kunnen leiden tot een vermindering van de marges van AJ Bell.

Samenvattend

AJ Bell is een financiële dienstverlener in het Verenigd Koninkrijk die diensten aanbiedt aan zowel professionals als particulieren, en meer dan 440.589 klanten en 69,2 miljard pond aan activa beheerde in 2022. Met terugkerende inkomsten en een sterke winstgevendheid laat het bedrijf een groei met dubbele cijfers optekenen. Het bedrijf zal deze periode moeten overwinnen om verder te kunnen groeien op andere Europese markten.