Frankrijk handhaaft zijn plannen voor leningen in 2024 ondanks een iets lagere financieringsbehoefte dan eerder verwacht, zei het agentschap voor het beheer van de staatsschuld woensdag in een eindejaarsupdate.

Het Agence France Tresor zei dat het verwacht 285 miljard euro (307 miljard dollar) aan middellange- en langetermijnobligaties uit te geven na aftrek van terugkopen, ongewijzigd ten opzichte van de plannen die in september werden aangekondigd.

AFT zei dat de totale financieringsbehoefte nu iets lager was dan in september werd verwacht, omdat de terugkopen die sindsdien zijn uitgevoerd de aflossingen die volgend jaar moeten plaatsvinden, hebben verminderd.

Daardoor zou de uitgifte van schatkistpapier naar verwachting slechts met 3,8 miljard euro toenemen, in plaats van de 7,7 miljard die in september werd verwacht.

Van de nieuwe benchmarkobligaties die in de pijplijn zitten, zei AFT te streven naar de uitgifte van één 3-jaars, één 5- of 6-jaars en één nieuwe 10-jaars obligatie via een veiling.

Wat betreft obligaties die uitgegeven zouden kunnen worden door bankensyndicaties, zei AFT dat het een nieuwe langlopende groene obligatie en een nieuwe 30-jarige benchmark zou overwegen, beide afhankelijk van de marktomstandigheden.

Wat betreft aan de inflatie gekoppelde obligaties zei AFT dat het zou overwegen om via een syndicaat een nieuwe obligatie met een looptijd van 20 jaar uit te geven die de inflatie in de eurozone volgt als daar vraag naar is op de markt.

($1 = 0,9281 euro) (Verslaggeving door Leigh Thomas; Bewerking door Sharon Singleton)