(ABM FN-Dow Jones) De Raad van Commissarissen van AFC Ajax heeft besloten om algemeen directeur en directievoorzitter Alex Kroes per direct te schorsen, en is van plan om de samenwerking permanent te beëindigen. Dit maakte de Amsterdamse club dinsdag bekend.

Dit besluit is genomen nadat de RvC vernam dat Kroes, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax heeft gekocht. 

"De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit."

"Na zorgvuldige beraadslaging is de RvC dus tot de conclusie gekomen dat de positie van Alex als directielid van Ajax niet houdbaar is", zei Michael van Praag, voorzitter van de RvC dinsdag in een toelichting.

De taken van Kroes worden door zijn collega-directieleden overgenomen. Daarnaast zal Van Praag als gedelegeerd commissaris de directie tijdelijk bijstaan.

Er zal op korte termijn een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen worden om de aandeelhouders te horen over het voorgenomen ontslag, zoals de statuten voorschrijven. Daarna zal de RvC een besluit nemen over het ontslag.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer