Aemulus Holdings Berhad kondigt de benoeming aan van PUAN TURSINA BINTI YAACOB tot Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Lid van het Benoemingscomité. Datum van wijziging is 8 augustus 2023. Leeftijd is 50.

Samenstelling Benoemingscomité: Mevrouw Ch'ng Suat Ping (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) (Voorzitter), de heer Friiscor Ho Chii Ssu (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) (Lid), de heer Ong Chong Chee (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) (Lid) en Puan Tursina Binti Yaacob (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) (Lid).