Aemulus Holdings Berhad heeft de herbenoeming aangekondigd van de heer Ong Chong Chee van Onafhankelijk en niet-uitvoerend voorzitter van het Benoemingscomité tot lid van het Benoemingscomité. De datum van wijziging is 27 juli 2022. Samenstelling van Benoemingscomité (Naam en Directoraat van leden na wijziging): Mevrouw Ch'ng Suat Ping (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) (Voorzitter); De heer Friiscor Ho Chii Ssu (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) (Lid); en de heer Ong Chong Chee (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) (Lid).