(ABM FN) Aedifica heeft in 2023 een hogere EPRA-winst per aandeel van 5,02 euro geboekt. Dit maakte de zorgvastgoedgroep woensdagmorgen bekend.

Daarmee werden de verwachtingen overtroffen, want bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal werd een EPRA-winst per aandeel van minimaal 4,95 euro in het vooruitzicht gesteld.

Het netto EPRA-resultaat van 219,6 miljoen euro overtrof eveneens de verwachtingen. Ten opzichte van 2022 steeg het resultaat met 21 procent.

In 2023 realiseerde Aedifica 314,2 miljoen euro aan huurinkomsten, een stijging van circa 15 procent ten opzichte van 2022.

Die toename wordt niet alleen verklaard door de oplevering van projecten, maar ook door de indexering van de huren.

Het resultaat werd ondersteund door een eenmalige belastingteruggave van circa 9,0 miljoen euro als gevolg van het verkrijgen van het regime van de Fiscale Beleggingsintellingen in Nederland voor de boekjaren 2016 tot en met 2021.

Tijdens de jaarvergadering van 14 mei zal Aedifica een brutodividend van 3,80 euro per aandeel voorstellen voor het boekjaar 2023.

De schuldgraad bedroeg eind 2023 39,7 procent.

Outlook

Vooruitkijkend naar 2024 wordt verwacht dat de EPRA-winst zal stijgen naar 223 miljoen euro. Rekening houdend met het hogere aantal aandelen als gevolg van de kapitaalverhogingen in 2023, zal de EPRA-winst per aandeel naar verwachting 4,70 euro bedragen.

Aedifica voorziet verder een stijging van het brutodividend met 3 procent tot 3,90 euro per aandeel.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer