PERSBERICHT

7 juli 2023 - na sluiting van de markten

Onder embargo tot 17u40 CET

AEDIFICA

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel

Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

(de 'Vennootschap')

Aedifica voltooit 9 projecten in Q2 2023

en kondigt 6 nieuwe projecten aan in Finland

 • Oplevering van 9 ontwikkelingsprojecten uit Aedifica's investeringsprogramma in
  Q2 2023
  • Totale investering: ca. 53,5 miljoen €
  • Bijkomende capaciteit: 268 bewoners & 448 kinderen
  • Locaties in België, Nederland, Finland en Ierland
  • Gediversifieerde pool van ervaren private en publieke exploitanten
 • 6 projecten toegevoegd aan Aedifica's investeringsprogramma in Finland
  • 1 service community, 1 woonzorgcentrum, 2 gespecialiseerde residentiële zorgcentra & 2 kinderdagverblijven
  • Totale investering: ca. 48,5 miljoen €
  • Gemiddeld brutorendement: ca. 6%
  • Totale capaciteit: 168 bewoners & 324 kinderen
  • Gediversifieerde pool van ervaren private en publieke exploitanten

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: "In de eerste helft van 2023 voltooide Aedifica 18 projecten uit haar investeringsprogramma voor een totaalbedrag van ca. 120 miljoen €. In de komende weken en maanden zullen we naar verwachting nog verschillende projecten voltooien. Door actief beheer van de toegezegde pipeline, beperkte toevoegingen van nieuwe projecten en de afronding van bestaande projecten, verwachten we een verdere reductie van de omvang van ons investeringsprogramma tot ca. 450 miljoen € tegen het einde van het jaar. De nieuwe projecten die we in Finland aan onze pipeline hebben toegevoegd, zijn ontworpen en ontwikkeld door ons lokale Hoivatilat-team."

1/6

PERSBERICHT

7 juli 2023 - na sluiting van de markten

Onder embargo tot 17u40 CET

1. 9 projecten opgeleverd in Q2 2023

Kilbarry Nursing Home - Kilbarry (IE)

Residence Coestraete - Zwolle (NL)

In het tweede kwartaal van 2023 werden 9 ontwikkelingsprojecten uit Aedifica's investeringsprogramma opgeleverd in België, Nederland, Finland en Ierland voor een totaalbedrag van ca. 53,5 miljoen €, waarmee Aedifica's portefeuille werd uitgebreid met capaciteit voor 268 bewoners en 448 kinderen. Deze zorglocaties worden uitgebaat door een gediversifieerde pool van gevestigde en ervaren private en publieke exploitanten. De drie projecten in Finland zijn ontworpen en ontwikkeld door ons lokale Hoivatilat-team.

Naam

Type

Locatie

Oplevering

Investering

Capaciteit

Huurcontract

Exploitant

(in miljoen €) 1

(toegevoegd)

België

3

Bois de la Pierre

Renovatie &

Waver

24/05/2023

3

65 bewoners

27 jaar - NNN

Pierre Invest

uitbreiding

SA

Nederland

23

Residence

Herontwikkeling

Zwolle

01/05/2023

5

26 bewoners

25 jaar - NNN

Valuas

Coestraete

Alphen

Ontwikkeling

Alphen a/d

03/05/2023

5

27 bewoners

15 jaar - NN

Stichting

Raadhuisstraat

Rijn

Fundis

Villa Meirin

Herontwikkeling

Witmarsum

26/05/2023

8

27 bewoners

25 jaar - NNN

Korian

Netherlands

Waarder Molendijk

Ontwikkeling

Waarder

05/06/2023

5

33 bewoners

15 jaar - NN

Stichting

Fundis

Finland

12,5

Oulu

Ontwikkeling

Oulu

27/06/2023

2

66 kinderen

15 jaar - NN

Pilke

Pateniemenranta

Oulu Jahtivoudintie

Ontwikkeling

Oulu

28/06/2023

9,5

340 kinderen

25 jaar - NN

Gemeente

Oulu

Espoo Ylismäenkuja

Ontwikkeling

Espoo

30/06/2023

1

42 kinderen

15 jaar - NN

Pilke

Ierland

15

Kilbarry Nursing

Ontwikkeling

Kilbarry

09/06/2023

15

90 bewoners

25 jaar - NNN

Mowlam

Home

Healthcare

Totaal

53,5

268 bewoners &

448 kinderen

Type zorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Kinderzorg

School

Kinderzorg

Ouderenzorg

1 De bedragen in deze kolom omvatten uitsluitend de uitgevoerde werken.

2/6

PERSBERICHT

7 juli 2023 - na sluiting van de markten

Onder embargo tot 17u40 CET

2. 6 projecten toegevoegd aan Aedifica's investeringsprogramma in Finland

Espoo Palstalaisentie - Espoo (FI)

Naam

Type

Locatie

Pipeline

Capaciteit

Huur-

Exploitant

Type zorg

Opleverings-

(in miljoen €)

(eenheden)

contract

datum

Rovaniemi

Ontwikkeling

Rovaniemi

4

30 bewoners

15 jaar -

Suomen

Ouderenzorg

Q1 2024

Gardininkuja 1

NN

kristilliset

hoivakodit

Hollola Kulmatie 2

Ontwikkeling

Hollola

2,5

14 bewoners

15 jaar -

HDL

Gehandicapten

Q1 2024

NN

-zorg

Espoo

Ontwikkeling

Espoo

3

108 kinderen

15 jaar -

Peikkometsän

Kinderzorg

Q3 2024

Palstalaisentie 3

NN

Liikuntapäiväkoti

Oulu Siilotie K21 4

Ontwikkeling

Oulu

29,5

124 bewoners

15 jaar -

Meerdere

Ouderenzorg

Q4 2024

75 kinderen

NN

huurders

Kinderzorg

Andere

Järvenpää

Ontwikkeling

Järvenpää

2,5

16 kinderen

25 jaar -

Welzijnsdistrict

Kinderzorg

Q2 2024

Auertie 5

NN

Keusote

Tuusula Lillynkuja

Forward

Tuusula

7

125 kinderen

20 jaar -

Gemeente

Ouderenzorg

Q3 2024

6

purchase

NN

Tuusulu

Totaal 7

48,5

168 bewoners &

324 kinderen

 1. Adres: Gardininkuja 1, 96800 Rovaniemi.
 2. Adres: Kulmatie 2, 15880 Hollola.
 3. Adres: Palstalaisentie 4, 02920 Espoo.
 4. Adres: Satamatie 34, 90520 Oulu.
 5. Adres: Uudenmaantie 5A, 04410 Järvenpää.
 6. Adres: Lillynkuja 2, 04300 Tuusula.
 7. De aanschaffingswaardes voldoen aan de eisen van artikel 49 § 1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

3/6

PERSBERICHT

7 juli 2023 - na sluiting van de markten

Onder embargo tot 17u40 CET

Oulu Siilotie K21 - Oulu (FI)

Rovaniemi Gardininkuja - Rovaniemi (FI)

Het Finse Hoivatilat-team ontwikkelt een woonzorgcentrum in Rovaniemi (64.500 inwoners). Rovaniemi Gardininkujazal plaats bieden aan 30 ouderen met hoge zorgbehoeften. De bouwwerken zijn al begonnen en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd. Het gebouw zal worden uitgebaat door Suomen Kristilliset Hoivakodit. Deze gevestigde privé-exploitant baat al twee zorgcentra uit en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de lokale ouderenzorgsector.

In Hollola (23.000 inwoners) zal het team een woonzorgcentrum voor mensen met een handicap ontwikkelen. Hollola Kulmatiezal plaats bieden aan 14 personen. De bouwwerken zijn al begonnen en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd. Het gebouw zal worden uitgebaat door HDL (Helsingin Diakonissalaitos), een non-profitorganisatie die sociale diensten en gezondheidsdiensten biedt aan mensen met een handicap.

In Espoo (305.000 inwoners) ontwikkelt Hoivatilat een kinderdagverblijf. Espoo Palstalaisentiezal plaats bieden aan 108 kinderen. De bouw is al begonnen en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden opgeleverd. Het gebouw zal worden uitgebaat door Peikkometsän Liikuntapäiväkoti, een organisatie die zich richt op sportgerichte kinderopvangconcepten.

Het team ontwikkelt ook een kinderbeschermingscentrum in Järvenpää (44.000 inwoners). Järvenpää Auertiezal tot 16 kinderen kunnen opvangen. De bouwwerken zijn al begonnen en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd worden. Het centrum zal worden uitgebaat door Keusote, de lokale publieke zorgverlener die verantwoordelijk is voor de organisatie van sociale diensten en gezondheidsdiensten voor alle 200.000 inwoners van de aangesloten gemeenten.

In Oulu (200.000 inwoners) bouwt Hoivatilat de service community Oulu Siilotie K21. Het gebouw zal bestaan uit een woonzorgcentrum voor 124 ouderen met hoge zorgbehoeften, een kinderdagverblijf waar dagelijks tot 75 kinderen kunnen worden opgevangen, een fitnessruimte en een supermarkt. De bouw is al begonnen en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden opgeleverd. De service community zal worden uitgebaat door verschillende ervaren huurders, waaronder Norlandia, dat het woonzorgcentrum zal uitbaten.

Tuusula Lillynkujazal worden ontwikkeld in Tuusula (40.000 inwoners). Het kinderdagverblijf zal plaats bieden aan 124 kinderen en zal worden uitgebaat door de stad Tuusula. De bouwwerken zullen naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden afgerond. De overeenkomst voor de forward purchase van dit pand werd ondertekend op 27 juni 2023. De Groep zal de koopprijs betalen en de eigendom van de site verwerven na voltooiing van de bouwwerken in 2024.

Alle gebouwen zullen worden uitgerust met energie-efficiënte systemen, wat zou moeten resulteren in een EPC-label2 'A' of 'B', wat bijdraagt aan de verdere verduurzaming van de vastgoedportefeuille van de Groep.

2 Energieprestatiecertificaat.

4/6

PERSBERICHT

7 juli 2023 - na sluiting van de markten

Onder embargo tot 17u40 CET

3. Investeringen sinds het begin van 2023

Sinds 1 januari 2023 heeft de Groep de volgende projecten toegevoegd aan haar toegezegde investeringsprogramma3.

(in miljoen €)

Datum

Locatie

Uitgevoerde

Pipeline 1

Totaal

investeringen

FI

Espoo Kuurinkallio

16/01/2023

Espoo

-

7

7

FI

Kuopio Torpankatu

25/01/2023

Kuopi

-

5

5

FI

Nokia Tähtisumunkatu

26/01/2023

Nokia

-

3

3

FI

Sotkamo Härkökivenkatu

27/01/2023

Sotkamo

-

3

3

FI

Salo Linnankoskentie

07/03/2023

Salo

-

4

4

FI

Helsinki Landbontie

24/03/2023

Helsinki

-

5

5

FI

Nurmijärven Ohjastie

31/03/2023

Nurmijärvi

-

2

2

ES

Zamora Av. de Valladolid

28/04/2023

Zamora

1

12

13

FI

Rovaniemi Gardininkuja

29/04/2023

Rovaniemi

-

4

4

FI

Hollola Kulmatie

23/05/2023

Hollola

-

2

2

FI

Espoo Palstalaisentie

24/05/2023

Espoo

-

3

3

FI

Oulu Siilotie K21

26/05/2023

Oulu

-

29

29

FI

Järvenpää Auertie

29/05/2023

Järvenpää

-

2

2

FI

Tuusula Lillynkuja

27/06/2023

Tuusula

7

Totaal op 7 juli 2023

1

89

1 De pipeline omvat ontwikkelingsprojecten en acquisities onder opschortende voorwaarden.

7

90

Ter herinnering: sinds het begin van het jaar zijn er 18 projecten opgeleverd voor een totaalbedrag van 120 miljoen €, die in mindering zijn gebracht op het totale bedrag van het toegezegde investeringsprogramma.

3 De gegevens in deze tabel zijn afgerond. Bijgevolg is het mogelijk dat de som van bepaalde gegevens niet gelijk is aan het vermelde totaal.

5/6

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Aedifica SA published this content on 07 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 July 2023 15:48:01 UTC.