Hi-Media S.A. rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2016. Voor het kwartaal bedroeg de omzet EUR 18,5 miljoen tegen EUR 19,5 miljoen een jaar geleden. De EBITDA bedroeg EUR 1,4 miljoen tegen EUR 0,6 miljoen een jaar geleden. Over het jaar bedroeg de omzet EUR 59,1 miljoen tegen EUR 64,7 miljoen een jaar geleden. De EBITDA bedroeg EUR 1,0 miljoen tegen een verlies van EUR 10,4 miljoen een jaar geleden. Gezien de maatregelen die zijn genomen om de marges te verbeteren, verwacht de Groep ook in het volledige jaar 2017 een EBITDA-groei te realiseren. Verder zou het niveau van de EBITDA-marge kunnen stijgen tot boven de 10%. De Vennootschap beschikt over de financiële middelen om haar ontwikkeling te verzekeren, met een kaspositie van EUR 5,7 miljoen en een overdraagbaar aandelenbelang in HiPay dat op basis van de aandelenkoers op 31 december 2016 wordt gewaardeerd op EUR 3,2 miljoen.