AdUX SA heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van EUR 9,602 miljoen, tegen EUR 8,286 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg EUR 351.000 tegen EUR 802.000 een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 471.000 tegen EUR 989.000 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,07 tegen EUR 0,16 een jaar geleden.