De raad van bestuur van ADT Inc. heeft een driemaandelijks dividend in contanten vastgesteld van $0,055 per aandeel, betaalbaar op 4 april 2024, aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 14 maart 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven. Het kwartaaldividend vertegenwoordigt een stijging van 57% ten opzichte van het vorige kwartaaldividend.