ADNOC Drilling Company PJSC heeft de gunning bevestigd van vijf 10-jarige contracten voor een totaalbedrag van ongeveer $ 2 miljard ter ondersteuning van de groeiende booractiviteiten van ADNOC Offshore. De contractvoorwaarden, met name de looptijd, werden met de klant overeengekomen in het licht van de kracht van de offshore jack-up markt met hogere dagtarieven. De contracten ter ondersteuning van de booractiviteiten in vijf velden in de offshore portefeuille van ADNOC betreffen het charteren van vijf hoogwaardige hefeilanden met alle benodigde mankracht en uitrusting.

De booreilanden zullen vanaf eind 2023 geleidelijk in gebruik worden genomen, met naar verwachting aanzienlijke inkomsten in 2024 en de eerste volledige jaaromzetbijdrage vanaf 2025. De inkomsten in verband met deze contracten zijn opgenomen in de vooruitzichten voor het hele jaar 2023 en de middellange termijn. De vijf booreilanden zijn aangekocht als onderdeel van het versnelde uitbreidingsprogramma van de booreilandenvloot van het bedrijf, dat is ontworpen om ADNOC in staat te stellen haar versnelde groei van de productiecapaciteit te realiseren om op verantwoorde wijze aan de stijgende wereldwijde vraag naar energie te voldoen.

De nieuwe booreilanden - SALAMAH1, AL SAADIYAT, AL SILA, RAMHAN en YAS - behoren tot de meest capabele, hoogwaardige booreilanden die in de Arabische Golf werken. Elk van de vijf booreilanden wordt uitgerust met een energieopslagsysteem op batterijen om de efficiëntie te verhogen en de uitstoot te verminderen. Het hybride energietechnologiesysteem slaat energie op in zijn accu's om te gebruiken wanneer er behoefte is aan continu vermogen of om onmiddellijk extra vermogen te leveren wanneer de vraag toeneemt.

De nieuwe booreilanden staan centraal in de rigoureuze decarbonisatiestrategie van ADNOC Drilling en het streven van de onderneming om ADNOC's doelstelling om de broeikasgasintensiteit tegen 2030 met 25% te verminderen, te ondersteunen, evenals het strategische initiatief UAE Net Zero tegen 2050.