De Raad van Bestuur van ADNOC Drilling Company P.J.S.C. heeft een nieuw, progressief dividendbeleid aanbevolen met een verwachte dividendgroei van ten minste 10% per jaar op basis van het dividend per aandeel over de komende vijf jaar (2024-2028). Bovendien kan de Raad van Bestuur naar eigen goeddunken extra dividenden overwegen bovenop het progressieve dividendbeleid, na rekening te hebben gehouden met groeimogelijkheden en met behoud van een nettoschuld/EBITDA van maximaal 2x, exclusief transformatieve fusies en overnames. Het nieuwe dividendbeleid moet door de aandeelhouders worden goedgekeurd op een komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarvan de datum binnenkort bekend wordt gemaakt. Volgens het beleid zullen dividenden naar verwachting halfjaarlijks worden uitgekeerd, met een slotdividend dat in de eerste helft aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd en de betaling van het interimdividend in de tweede helft van elk boekjaar.